Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 5. 2007

Vydáno: 25. 5. 2007
Autor: pospisilova

Dobře jíst, dobře žít Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Smyslem práce státního veterinárního dozoru je, aby si lidé mohli nejen kupovat zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu, ale i to, aby si na nich pochutnali. Zdá se, že opravdu platí, že čím kvalitnější je potravina, tím je případné riziko zdravotní závadnosti menší.
 
Lidé by si měli uvědomit, že v tržní síti sice lze zakoupit jen potraviny, které prošly státním veterinárním dozorem, ale dále už za zdravotní nezávadnost surovin doma již odpovídají pouze oni sami. Proto je třeba apelovat na to, aby s potravinami zacházeli tak, jak doporučuje výrobce a dbali zásad základní hygieny, dodržovali podmínky zachování teplotního řetězce a uchovávali suroviny tak, aby nemohlo dojít k pomnožení nežádoucích mikroorganismů. Jedině tak se mohou vyvarovat rizika onemocnění salmonelózou či listeriózou, popřípadě se vyhnout jiným alimentárním onemocněním.
 
 Tyto problémy jsou aktuální zejména v současných velmi teplých dnech. Problémy mohou vzniknout nejen při špatné přepravě potravin domů, ale třeba i při rozmrazování masa. To by se mělo rozmrazovat v chladničce, popřípadě ve studené vodě nebo v mikrovlnné troubě a po rozmrazení začít co nejrychleji s tepelnou úpravou, protože při rozmrazování při pokojové teplotě se vytvářejí ideální podmínky pro pomnožení mikroorganismů. Samozřejmostí by mělo být nakoupené potraviny ihned odvézt domů (patřičně zabalené, nejlépe v termotašce) a co nejrychleji je uložit. Zmrazené potraviny do mrazničky, čerstvé do chladničky.  
 
Dále je třeba si uvědomit, že pouze teploty minimálně 75 °C po dobu minimálně 5 minut v celém objemu připravovaného pokrmu usmrtí případně se vyskytující mikroorganismy. To se týká především masa, drůbeže i vajec.
 
Také je třeba myslet na zbytky. Rychle je zchladit nebo zmrazit, a to nejlépe během dvou hodin. Rozdělit je na menší porce a ty umístit do čistých mělkých nádob s víčky, ve kterých je proces zmrazení nebo zchlazení rychlejší. Zchlazené pokrmy pak dále udržovat při teplotě do 4 °C, zmrazené do -18 °C.
 
A kdo umí dobře jíst, má předpoklady pro to, že bude umět i dobře žít. Je však dobré nemyslet jen na potravu pro tělo, ale i pro ducha, na to však už státní veterinární dozor vliv nemá.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.