Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 4. 2007

Vydáno: 25. 4. 2007
Autor: pospisilova

Zbývající mimořádné opatření k ptačí chřipce zrušeno, ale…Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Státní veterinární správa ČR vzhledem k příznivé nákazové situaci, tj., že se aviární influenza v Evropě letos vyskytla naposledy ojediněle ve dvou farmách v únoru, a nic nenasvědčuje tomu, že by měla výrazně ohrozit chovy drůbeže, ruší k 1. 5. 2007 zbývající mimořádné veterinární opatření, které dosud bylo platné. Připomínáme, že na území EU nebyl v letošním roce zjištěn ani jeden nemocný volně žijící pták.
 
Nicméně ve smyslu platné vyhlášky č. 296/2003 (novelizované 19. ledna 2007) musejí chovatelé i nadále být schopni účinně bránit zavlečení ptačí chřipky do svých chovů. To znamená, že podle § 3 musejí chovatelé právě i s ohledem na potenciální riziko zavlečení ptačí chřipky umístit v chovech vhodná zařízení, která zabraňují průniku volně žijících zvířat (například zasíťováním otvorů, umístěním sítí či platičů). Dále pak mají podávat vodu a krmení uvnitř, v halách anebo pod přístřešky. A samozřejmostí by též mělo být to, že vodní drůbež má být chována odděleně od ostatní drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.
 
A chovatelé musejí i nadále ve smyslu veterinárního zákona sledovat zdravotní stav chované drůbeže, a i když nejsou stanovené limity poklesu příjmu potravy, snášky či úmrtnosti, a každou podezřelou změnu zdravotního stavu chované drůbeže hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.
 
Je dobře, že se obavy z opětného zavlečení ptačí chřipky na území ČR a v podstatě ani do EU letos nenaplnily.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
 
Č.j. RED/712/2007
 
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje ke dni 1. 5. 2007
 
mimořádná veterinární opatření ze dne 14. 2. 2006, č.j. RED/257/2006, ve znění mimořádných veterinárních opatření ze dne 9. 5. 2006, č.j. RED/797/2006 a mimořádných veterinárních opatření ze dne 27. 6. 2006, č.j. RED/1047/2006, která byla vydána z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky.
 
 
V Praze dne 25. 4. 2007