Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 24. 7. 2007

Vydáno: 24. 7. 2007
Autor: pospisilova

Nebezpečí onemocnění člověka trichinelózou není tak nereálné.   Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

V rámci rutinního veterinárního vyšetřování na přítomnost larev svalovce (trichinela spiralis) zjistili orgány státního veterinárního dozoru v katastru obce Řeka, Frýdek-Místek u ulovené mladé bachyňky (lončák) přítomnost tohoto parazita. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy je to potvrzením toho, že je opravdu absolutně nutné všechna ulovená divoká prasata před uvedením do tržní sítě i před konzumací v domácnosti lovce nechat vyšetřit na přítomnost trichinel.

 

Veškerá na trichinelózu vnímavá zvěř, která je určená k lidské spotřebě, musí být vyšetřena na přítomnost svalovce tak, jak stanoví veterinární zákon (podle § 21 odst. 6). V důsledku této povinnosti je nutné zabezpečit vyšetření rovněž u ulovené zvěře určené k vlastní spotřebě účastníkem lovu, anebo k dodání v malém množství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny, jež zásobuje přímo konečného spotřebitele.

 

Pro člověka je nemoc trichinelóza, kterou mohou způsobit v mase obsažené larvy svalovce, velmi nebezpečná. Určitě nelze riziko onemocnění trichinelózou brát na lehkou váhu. U nás nebyla více než padesát let u lidí zjištěna, to však neznamená, že pozornost není na místě. Poslední výskyt u lidí byl v Čechách zaznamenán roku 1954 ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce tři zemřeli. U volně žijící zvěře se lze v ČR čas od času s výskytem trichinel setkat, naposledy na počátku září loňského roku u divočáka uloveného ve Východočeském kraji. Nyní pak u divočáka uloveného v kraji Moravskoslezském.

 

Proto lze opět apelovat na všechny, kdo využívají maso černé zvěře (divokých prasat) k přípravě pokrmů, zejména ve veřejném stravování, že musejí odebírat zvěřinu jen vyšetřenou a oficiálně prohlédnutou veterinárním lékařem a i odpovídajícím způsobem označenou. I lovci, kteří požívají maso divočáků ve své domácnosti, si musejí nechat svůj úlovek vyšetřit. Riskovat se nemusí vyplatit!

 

Při této příležitosti je také nanejvýš vhodné varovat turisty před konzumací uzenin a různých pochoutek vyráběných „podomácku“. Několik případů onemocnění člověka trichinelózou bylo za posledních sedm let hlášeno z Rumunska ( například v r. 2002 – onemocněli 3 Němci, v r. 2004 – onemocnělo 7 Dánů, všichni požili podomácku vyrobené uzeniny). V roce 2005 onemocnělo po požití medvědího masa 9 francouzských lovců v Kanadě, letos je hlášeno 21 případů Španělů a Švédů po španělských domáckých klobáskách z masa divokých prasat. Kuriózní případ trichinelózy zaznamenali v roce 2004 ve Francii, po pečeném šakalovi, kterého ochutnal turista v Alžírsku. Dále jsou hlášeny v roce 2002 případy z Chorvatska, 2002 z Litvy a v roce 2002 a 2007 z Polska. Pozor tedy v cizině zejména na tzv. podomácku vyrobené „lahůdky“, tedy to, s čím se u nás nelze setkat. U nás do tržní sítě smí pouze výrobky z provozů, kde funguje státní veterinární dozor.   

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.