Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 24. 1. 2007

Vydáno: 25. 1. 2007
Autor: pospisilova

Mráz přináší smrt tiplíkůmZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Zdá se, že konečně přicházející mrazy zatnou tiplíkům tipec, tj. hmyzu, který má na svědomí šíření katarální horečky ovcí neboli bluetongue.
 
Obavy, které v Evropě panují z šíření této nepříjemné nákazy, snad budou díky nastupující zimě přece jen o něco menší. Za normálních zim jsou stavy tiplíků mrazem eliminovány a riziko šíření se zmenšuje.
 
To však neznamená, že s jarem nebudeme muset s bluetongue počítat. Zatím se šíří po Evropě směrem od západu na východ podél velkých řek a podél vlhčích sníženin a nížin. Viz poslední lednový výskyt na sever od našeho území – v přímořském Dolním Sasku. Jistou obranou jsou naše pohraniční horstva, přirozená ochrana, ale zcela na ně spoléhat nelze. Tiplíci se v nížinných a teplých oblastech drží v okruhu několika kilometrů. Ale poryvy větrů je mohou zanést až do vzdáleností kolem sta kilometrů.
 
Katarální horečka ovcí, neboli bluetongue postihuje především ovce, ale i skot. Nezpůsobuje však hromadné úhyny. U ovcí se hovoří o více než třech procentech, u skotu je to asi o procento méně. Onemocnění způsobuje nižší přírůstky, sníženou produkci mléka, nemluvě o utrpení zvířat.
 
Chovatelé by měli při jakékoli podezřelé změně zdravotního stavu zvířat uvědomit veterinárního lékaře, popřípadě místně příslušnou krajskou veterinární správu. Byla-li by katarální horečka v některém chovu diagnostikována, pak musí chovatel, popřípadě soukromý veterinární lékař, podat hlášení místně příslušné krajské veterinární správě. Ta by přijala konkrétní mimořádná opatření a informovala by Státní veterinární správu ČR. Ta by pak musela o takovémto zjištění informovat ostatní členské země EU a přijmout mimořádná veterinární opatření: vyhlásit ochranná pásma, zakázat přesun živých zvířat a zakázat obchod se živými přežvýkavci. Chovy by však nebyly likvidovány.
 
Bezprostřední ohrožení ČR katarální horečkou ovcí není v současné době aktuální, nicméně je vhodné mít se na pozoru.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.