Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 10. 2007

Vydáno: 22. 10. 2007
Autor: pospisilova

Jak si kupovat med.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

U všech potravin živočišného původu, tudíž i u medu uváděného do oběhu platí, že musí být výrobky patřičně označené. To stanoví vyhláška č. 76/2003 a zákon o potravinách, a to znamená, že podnikatel, který uvádí med balený ve výrobě, je např. povinen na obalu pro spotřebitele uvést obchodní jméno výrobce, a jeho sídlo, název  druhu, v tomto případě med, množství, datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti a údaj o způsobu skladování.

 

Dále pak vyhláška 76/2003 v § 9 uvádí další požadavky: Například zemi původu, kde byl med získán, u směsi medů uvést, že jde o směs medů ze zemí EU, směs medů ze zemí mimo EU, popřípadě směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU.

 

Označení může být dále doplněno údaji o regionálním, územním nebo místním označení původu, názvem jednodruhový nebo smíšený. Dále pak druhem rostliny, ze které snůška pocházela, přičemž med musí splňovat organoleptické, fyzikálně chemické a mikroskopické požadavky.

 

V každém případě musí být z označení medu možná dosledovatelnost, jak vyplývá z nařízení Evropské komise č. 852/2004.

 

Pokud pak jde o přímý prodej od včelaře, tzv. „ze dvora“, musí být med označen jménem chovatele, bydlištěm, množstvím, druhem medu a datem minimální trvanlivosti.  

 

Z uvedeného je patrné, že i v případě medu má kupující práva a prodávající své povinnosti.

 

Zajisté lze doplnit, že pokud jde o med pouze český, měl by si spotřebitel uvědomit, že čeští včelaři spolupracují s naším státním veterinárním dozorem a mají zájem na dodržení odpovídající kvality. Však český med je známý svou kvalitou a také je nejen u nás, ale i v zahraničí žádaným artiklem.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz