Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 3. 2007

Vydáno: 20. 3. 2007
Autor: pospisilova

Jak chytit toulavého psa? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Nejprve je třeba uvažovat, zda po odchycení toulavého zvířete budete vědět, co s ním dál, anebo zda případ raději neoznámíte obecnímu úřadu, který by měl zabezpečit zákrok odborníkem. A pokud tuto činnost má provozovat profesionálně, je pak na místě uvažovat o absolvování kurzu, který pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.
 
Informace o pořádání kurzů je určena především obcím, policii, popřípadě firmám, které se touto činností zabývají. Kurzy, které na VFU v Brně pořádají již od roku 1995 se týkají kromě odchytu toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi i způsobů odstraňování uhynulých zvířat a základů veterinární asanace. Jsou organizovány v Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky. Nejbližší týdenní kurz proběhne od 2. 4. a další pak od 28. 5. 2007.
 
Důvodem pro vznik těchto kurzů byl požadavek na to, aby osoby, které se odchytem zvířat profesionálně zabývají byly odborně způsobilé tak, jak stanoví veterinární zákon a zákon na ochranu zvířat proti týrání. V loňském roce byl kurz rozšířen na základě aktuální potřeby měst a obcí a také v souladu s novelou zákona č. 48/2006 Sb., § 42 odst. 2), podle které odchyt toulavých a opuštěných zvířat a sběr a neškodné odstraňování kadáverů může provádět jen fyzická osoba, která absolvovala tento kurz. Tato povinnost se týká i osob pečujících o tato zvířata v útulcích. Absolventi musejí složit závěrečnou zkoušku a tak získají osvědčení, opravňující ji k výkonu zmíněných činností. Od roku1995 do roku 2006 absolvovalo úspěšně tyto kurzy celkem 1837 absolventů, v průměru přes 150 absolventů ročně.
 
Náplň kurzů stanovuje vyhláška č. 296/2003 Sb. tak, aby se posluchači seznámili se současnými právními předpisy, se základy biologie, etologie, fyziologie a výživy zvířat, s metodikou odchytu toulavých zvířat a některých vybraných volně žijících zvířat a nebezpečných druhů zvířat ze zájmových chovů, dále manipulaci s nimi, a prakticky se seznámili s odchytovou technikou a narkotizační zbraní. Po rozšíření kurzu o neškodné odstraňování kadáverů zvířat ze zájmových chovů se seznamují posluchači i se základy veterinární asanace. Součástí kurzu je kromě teorie i praktická část.
 
Nejvíce absolventů je z řad Městské policie ze všech krajů ČR, dále to například pracovníci CHKO, farmových chovů jelenovitých, pracovníci ČSOP, dále pracovníci odborů životního prostředí obecních úřadů, útulků, technických služeb města, DDD firem, asanačních firem a žáků odborných zemědělských škol.
 
Absolventi jsou opravdu odborně způsobilí a určitě nepostupují podle dětské rady, jak chytit psa: „no přece chytit dva a jednoho pustit“.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.