Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 12. 2007

Vydáno: 20. 12. 2007
Autor: pospisilova

Aby byl kapr u stánku „čerstvý“  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
V době, kdy je v tržní síti kromě výsekového masa nabízena většina potravin živočišného původu tepelně upravena, popřípadě chlazená či mražená, poskytuje sezónní předvánoční prodej kaprů zákazníkům jistotu, že jde opravdu o maso čerstvé. Samozřejmě, aby kapři určení k jídlu před usmrcením nestrádali, na to dozírají v ulicích inspektoři státního veterinárního dozoru.
 
Ovšem ještě dříve, než prodejce stánek postaví a dopraví na místo kádě a potřebné vybavení, musí o svém úmyslu informovat krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze. Zde se zde dozví, že musí jednat v souladu s veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání, i to, jaký je schválený postup při usmrcování ryb.
 
Lze stručně shrnout, že ryby v kádích musejí mít čerstvou vodu, přítok, odtok, kádě nesmí být přeplněny, Prodejní místo musí být vybaveno pultem, pracovní deskou váhami, odtokem vody (např. do kanalizace) a v případě, že bude prodejce ryby usmrcovat, musí mít označené nádoby na odpad a prodejce musí mít zdravotní průkaz. Základním požadavkem je také mít doklad o nabytí ryb, kde byly sádkovány.
 
Snad je i vhodné připomenout, že se nesmějí ryby za živa odšupinovávat, brát za skřele, či jim vytlačovat mlíčí, či jikry, aby se zjistilo jejich pohlaví. Usmrcení musí probíhat – omráčit tupým předmětem na temeno a okamžitě přetnout velké cévy za hlavou či přetnout žábry.
 
A pro zákazníky doporučení, které Státní veterinární správa ČR uvádí každoročně – ušetřete kapry utrpení a nechte si je usmrtit od odborníků a nenoste je živé domů.
 
Prodej kaprů přímo z kádí zákazníkům v našich zemích vychází z tradice, kdy při takovémto způsobu prodeje bylo zaručeno, že jde o čerstvé ryby. A také takovýto prodej byl vítanou pracovní příležitostí, zejména v zimě, kdy „bylo práce méně“. Ostatně do jisté míry je tomu tak i dnes.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.