Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR  20. 11. 2007

Vydáno: 20. 11. 2007
Autor: pospisilova

Nejčastěji hodnocenou organizací z pohledu uplatňování veterinární legislativy EU je SVS ČR . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Prakticky každý druhý měsíc míří do ČR nějaká kontrolní mise z DG SANCO (Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele), aby prověřila, jak funguje státní veterinární dozor. A záběr misí je stejně široký, jako je sféra státního veterinárního dozoru. Od kontrol zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, přes zdraví zvířat, péči o pohodu zvířat (welfare), organizaci kroků vedoucí k likvidaci vztekliny včetně vakcinace, nakládání s vedlejšími všemi živočišnými produkty, až po podmínky pro výrobu dětské výživy. 

Dosud žádná mise neshledala žádné zásadní nedostatky, které by vedly k omezení činnosti potravinářských závodů nebo k omezení intrakomunitárního obchodu s živými zvířaty nebo se surovinami a potravinami živočišného původu. Všechny mise dosud konstatovaly, že systém našeho státního veterinárního dozoru je plně funkční a srovnatelný s nejvyspělejšími členskými zeměmi EU. Dokonce je možné potvrdit, že v některých případech byly naše postupy a kroky, zejména ty spojené s likvidací aviární influenzy, shledány jako dokonalejší než v řadě ostatních členských zemí. Především byl oceněn náš systém likvidace postižených chovů za pomoci oddělení pro řešení krizových situací a dvou likvidačních středisek pro likvidaci nebezpečných nákaz.

V letošním roce navštívily Státní veterinární správu následující mise: v dubnu na BSE, v červnu na welfare v chovech prasat, telat a nosnic, v září na vzteklinu, v říjnu na kojeneckou a dětskou výživu a v říjnu na podmínky intrakomunitárního trhu s živými zvířaty. Kromě toho v červnu navštívila SVS pracovní návštěva z EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin), která se týkala monitoringu zoonóz. Hlavním tématem byla problematika salmonel, laboratorní diagnostika, sběr a vyhodnocování dat. Snad lze zmínit mimo jiné i misi z USA, která prověřovala možnosti vyvážení potravin do Spojených států (v květnu).

I v příštím roce počítáme s dalšími misemi, například hned v lednu je hlášena mise na kontrolu zacházení s vedlejšími živočišnými produkty, s misí na pohraniční veterinární stanici, na likvidaci salmonel (kontrolu konzumních vajec, programy pro chovatele a nosnice), aj.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, můžeme na základě dosavadních kontrol bruselských orgánů zodpovědně říci, že všechny potvrdily účinnost našeho státního veterinárního dozoru, vyplývajícího z legislativy EU a z legislativy ČR vedoucího k chovu zdravých zvířat a produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.