Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy  ČR 2. 2. 2007

Vydáno: 2. 2. 2007
Autor: pospisilova

Již máme zkušenost s ptačí chřipkou, ale nepodceňujeme jiZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Na dotazy, zda nějakým způsobem může výskyt ptačí chřipky v Maďarsku ohrozit obchodování s českým drůbežím masem v rámci intrakomunitárního trhu lze odpovědět, že nikoli.
 
Maďarský státní veterinární dozor podnikl odpovídající kroky v souladu s veterinární legislativou, to znamená, že byla vymezena ohniska a bylo utraceno zhruba 10 000 kusů drůbeže a zdá se, že situace je pod kontrolou.
 
Na rozdíl od Maďarska, kde je velké množství volných chovů drůbeže, tj. drůbeže chované ve výběhu, je situace v ČR odlišná. Tudíž možnost nakažení kontaktem s volně žijícími ptáky je u nás silně omezená. Právě na základě zkušeností z loňského roku, kdy se podařilo za pomoci chovatelů zamezit zavlečení aviární influenzy do chovů, je možné říci, že by případné jarní riziko nemělo chovy ohrozit.
 
Stále u nás probíhá monitorování nákazové situace v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků. V platnosti rovněž zůstávají preventivní opatření, která slouží k minimalizaci rizika zavlečení ptačí chřipky do našich chovů drůbeže. Jde především o zamezení kontaktu s volně žijícími ptáky. Dále funguje systém o včasném varování – každé podezření musejí chovatelé hlásit místně příslušné veterinární správě, popřípadě prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře.
 
Naši chovatelé i spotřebitelé by si měli být jisti, že státní veterinární dozor nákazovou situaci stále sleduje a v případě nějakých problémů přijme včas odpovídající opatření.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.