Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 11. 2007

Vydáno: 2. 11. 2007
Autor: pospisilova

Snazší obchodování s ohledem na bluetongue.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Proto, že katarální horečka ovcí činí velké problémy velké části Evropy, sešli se 30. 10. ve Vídni šéfové veterinárních autorit deseti středoevropských členských zemí EU, aby projednali podmínky vzájemného obchodu. Dohodli se na zjemnění podmínek pro obchodování se skotem a ovcemi, samozřejmě s ohledem na nařízení Komise č. 1266/2007 z 26. 10. 2007.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR je to dalším významným krokem, který našim chovatelů, především ze západních krajů ČR, umožní obchodovat s dobytkem mnohem snáze než dosud.
 
Novinky v postupu při obchodování a nové kroky proti nemoci bluetongue platí v celé EU od 1.11. 2007 a všechny krajské veterinární správy s nimi byly seznámeny. Vyplývá z nich, že v rámci EU je oblast zasažení bluetongue sérotypem 8 brána Komisí jako jeden celek se stejnou nákazovou situací. Aktuální mapu uzavřených pásem v EU lze najít na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz, v rubrice „Zdraví zvířat – Katarální horečka ovcí – Nákazová situace“.
 
V dotčených krajích a okresech ČR je dnem 1. 11. 2007 vyhlášeno pouze „OCHRANNÉ PÁSMO“. S podmínkami zde platícími byly kraje již seznámeny. Asi za nejdůležitější lze považovat to, že v případě odeslání zvířat na jatky musí příslušná KVS prostřednictvím systému TRACES zaslat úvodní část veterinárního osvědčení (kde jsou údaje o chovateli, který zvířata odesílá a adresa jatek) min. 48 hod. před nakládkou zvířat.
 
Informace o jednotlivých uzavřených pásmech v členských zemích EU jsou přístupné na webové adrese: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm.
 
Dále SVS ČR v souvislosti s rizikem katarální horečky ovcí počítá i s pečlivou organizací monitoringu, to znamená, že na základě schváleného nařízení Komise rozdělila zejména v blízkosti hranic s Německem území do pomyslných „čtverců“ (45 x 45 km), kde podle dohodnutého klíče monitoring probíhá (tj. odběry krve a laboratorní vyšetření). Pokud okres leží ve 150km pásmu, musí být v každém „čtverci“ vyšetřeno měsíčně 150 ks skotu. Na ostatním území ČR musí být v každém „čtverci“ vyšetřeno ročně 600 ks skotu.
 
Jak je patrné, je bráno riziko katarální horečky vážně a podle Milana Maleny je pozitivní zejména to, že bylo možné se dohodnout na společném postupu s cílem umožňovat volný a bezpečný obchod mezi zeměmi a oblastmi, které jsou v pásmech. To je dobrá zpráva zejména pro ty okresy ČR, které kvůli výskytu bluetongu v Německu do těchto pásem „spadly“.
 
Dále se na úrovni orgánů EU počítá s možností vakcinace v pásmech.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.