Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 10. 2007

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

Budeme lapat tiplíky, ale jen trochu. Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Jednou z možností jak se bránit katarální horečce ovcí, je lapat tiplíky, savý hmyz, který je velmi podobný komárovi, a který tuto nemoc jinak zvanou bluetongue šíří. Zajisté nelze očekávat, že do lapáků lze chytit všechny tiplíky, ale má to svůj význam především z hlediska monitoringu. Jen tak je možné se přesvědčovat o tom, zda se na našem území infekční tiplíci vyskytují. Proto Státní veterinární správa ČR v rizikových oblastech rozmístí několik desítek lapáků tiplíků.

 

Kvůli dosud přetrvávajícímu teplému počasí je potřeba s rizikem bluetongue počítat. Tiplíci jsou aktivní nejvíce od března do září, a to zrána a zvečera. Více dnů trvající pokles teplot pod 8 stupňů jim opravdu už neprospívá. Každopádně by si chovatelé ovcí i skotu měli uvědomit, že se situace podobná té letošní v Evropě bude opakovat na jaře. Pro představu kroků proti tomuto onemocnění malých i velkých přežvýkavců shrnujeme: Je-li onemocnění u ovcí či skotu zjištěno (dosud tomu tak v ČR nebylo), vymezí se dvě pásma, první o poloměru 20 km a druhé dále do 150 km od ohniska. Opatření v pásmech trvají prakticky do odvolání.

 

K opatřením v pásmech lze uvést, že podmínky pro přesun v pásmech stanoví rozhodnutí Komise 2005/393/ES a z těchto podmínek při udělování výjimek vycházejí místně příslušné krajské veterinární správy. V rámci pásma do 150 km, je přesun možný prakticky bez problémů. Pro přesuny mimo pásma mohou místně příslušné krajské veterinární správy povolit výjimky například za podmínky negativního sérologického vyšetření a samozřejmě je-li dobytek ošetřen instekticidním prostředkem.

 

V současné době se hodně hovoří o vakcinaci. Je možná, a zdá se, že se toto opatření členským státům EU u Evropské komise podaří prosadit. Zatím vakcinace povolena není.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.