Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 19. 7. 2007

Vydáno: 19. 7. 2007
Autor: pospisilova

Veterináří listerie nezjistiliZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na základě informací, které byly zveřejněny v médiích dne 18. 7. o nálezu nadlimitního množství listerií ve třech lahůdkářských výrobcích, provedla Městská veterinární správa v Praze okamžitou kontrolu dnes 19.7.2007 v ranních hodinách ve skladu společnosti ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9. Kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti:

 

  • Rybí pomazánka výše uvedeného výrobce s datem použitelnosti 22.7.2007 nebyla ve skladu zjištěna.
  • Dle informací zástupce společnosti ALIMPEX, který se kontroly zúčastnil, byla dne 17.7.2007 ve skladu provedena kontrola inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Inspektorátu Praha (dále jen SZPI). Inkriminované výrobky rovněž nebyly zjištěny a SZPI uložila opatření – odstranit zjištěné nedostatky (stažení výrobků z tržní sítě, informovat o množství stažených výrobků a o způsobu neškodného odstranění). Za těchto okolností by bylo nařízení stejných opatření ze strany Městské veterinární správy v Praze duplicitní a tedy zbytečné.

Přestože o zjištění nebyla Státní veterinární správa ČR oficiálně informována, provedla Městská veterinární správa v Praze místní šetření s tím, že byla zástupci společnosti ALIMPEX připomenuta povinnost informovat orgány státního veterinárního dozoru neprodleně o všech skutečnostech, které se týkají byť i jen podezření na porušení zdravotní nezávadnosti potravin distribuovaných jejich společností.

 

Je třeba dodat, že Státní veterinární správa ČR výskytu listerií (bakterie Listeria monocytogenes) ve výrobě potravinářských výrobků věnuje zvýšenou péči. O tom svědčí i to, že ve výrobě se v současné době problémy nevyskytují. To však neznamená, že v preventivních krocích je možné polevit!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.