Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 19. 10. 2007

Vydáno: 19. 10. 2007
Autor: pospisilova

Státní veterinární správu ČR nezajímá jenom bluetongue.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Snad za nejdůležitější cíl státního veterinárního dozoru lze považovat kromě péče o zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu také to, že se snaží vytvářet takové podmínky pro chovatele, výrobce a zpracovatele, aby se svými produkty mohli obstát jak na našem domácím trhu, ale i na intrakomunitárním trhu a i na trhu světovém.
 
Zde lze připomenout například bilaterální dohodu s Německem a Rakouskem, na jejímž základě lze od 17. 10. 2007 s ohledem na obdobnou nákazovou situaci s ohledem na katarální horečku ovcí neboli bluetongue, v podstatě bez problémů obchodovat se skotem s těmito zeměmi.
 
Je však vhodné připomenout, že dále probíhá celá řada ozdravovacích programů, které mají, jak výše uvedeno za cíl umožňovat našim chovatelům úspěšně uplatňovat své produkty. Sem například patří Národní programy pro tlumení výskytu salmonel (ozdravné programy proti salmonelám) v chovech drůbeže, které budou v příštích letech rozšířeny i na chovy prasat. Dalším významným programem je Národní ozdravovací program na ozdravování našich chovů skotu od infekční bovinní rhinotrachetidy, neboli IBR. Za provádění tohoto Národního ozdravovacího programu zodpovídají chovatelé a dozor mají na starosti krajské veterinární správy a orgány Ministerstva zemědělství a samozřejmě i chovatelské svazy. Tento program může uspět právě nyní, kdy bylo dosaženo základního předpokladu, a tím je dokonalá a přesná evidence skotu v centrální evidenci a uplatňování současných veterinárních předpisů, které se týkají přemísťování zvířat.
 
Nezapomínáme ani na riziko aviární influenzy, ptačí chřipky. Průběžně se vyšetřují hromadné úhyny drůbeže či volně žijících ptáků.
 
Jako dosud každoročně, již od roku 1989 organizujeme účinnou vakcinaci lišek proti vzteklině. Efektem je, že poslední výskyt byl u lišek zaznamenán v roce 2002 a od roku 2004 byla naše republika uznána za zemi prostou této nebezpečné nákazy. S vakcinací v oblastech u hranic s Polskem a Slovenskem počítáme do té doby, dokud i tyto země nebudou prohlášeny za země prosté.
 
Dále probíhají cílené dozorové akce podobné těm dosud uskutečňovaným, jako byla akce Med, akce zaměřená na kvalitu mléčných výrobků či stále probíhající dozorová akce zaměřená na listerie. S obdobnými akcemi do budoucna samozřejmě počítáme.
 
Činnost státního veterinárního dozoru je, jak je patrné, velmi široká a je velmi dobře hodnocena i orgány EU, které jeho činnost a účinnost pravidelně kontrolují.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.