Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 7. 2007

Vydáno: 17. 7. 2007
Autor: pospisilova

Ptačí chřipka a horkaZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

Letos, jakoby nestačily problémy s aviární influenzou, neboli ptačí chřipkou, ještě sužují chovanou drůbež enormní horka.

 

Ke dnešnímu dni bylo kvůli riziku šíření ptačí chřipky v Tisové, Noříně, Chocni, Netřebech, Zářecké Lhotě a Loučkách utraceno 199 334 kusů drůbeže. Šlo o krůty, brojlery a rodičovská hejna nosnic. K tomuto množství drůbeže utracené z velkochovů je třeba připočíst  1868 kusů drůbeže od drobnochovatelů. Je nutné dodat, že všem v souladu s veterinární legislativou přísluší náhrada.

 

V ohniscích výskytu probíhají dezinfekce provozů, v Tisové a Noříně již byly všechny práce spojené s vyklízením a desinfekcí ukončeny a v Chocni a Netřebech vyklízení a desinfekce budou pokračovat ještě v příštích dnech. Bohužel je třeba uvést, že přestože je v ČR schváleno na 500 firem, které se zabývají desinfekcí, desinsekcí a deratizací, je těch, které jsou ochotné pracovat v ohnisku nákazy velmi málo. Všechny firmy mají potřebné vybavení a technické prostředky, přesto je problém zajistit, aby odpovídající práce probíhaly co nejrychleji.

 

Právě v souvislosti s nebezpečím ptačí chřipky věnuje nyní Státní veterinární správa ČR velkou pozornost všem úhynům drůbeže. Bohužel současná vedra mají na svědomí úhyny drůbeže způsobené přehřátím. Každoročně se s několika případy setkáváme, nejinak je tomu i letos. Ovšem letos s tím rozdílem, že všechny hromadné úhyny jsou vyšetřovány, zda nešlo o ptačí chřipku. Dosud se žádné podezření nepotvrdilo, ať už šlo o 2000 brojlerů v Písku, 800 krůt v Kuřimi, či 1000 brojlerů v Kardašově Řečici a v 800 brojlerů v Dobřenicích..

 

Nejčastěji trpí horkem drůbež těsně před vyskladněním na jatka, zejména v ranních hodinách, a je to způsobeno především nedostatečným větráním způsobeným výpadkem elektrického proudu. Proto lze doporučit, aby chovatelé počítali s náhradním zdrojem energie. Je potřeba myslet na to, aby drůbež měla dostatek napájecí čerstvé vody a je třeba počítat s možným náhradním větráním. Ovšem při otevření vrat nezapomenout na zabránění kontaktu s vnějším prostředím například sítěmi, či pletivem. Lze též ochlazovat pláště chovných hal mlžením vodou. A samozřejmě prostory nepřeplňovat.

 

V současné době orgány státního veterinárního dozoru kontrolují, jak jsou chovy zabezpečeny a Státní veterinární správa ČR opět (již na počátku léta tak učinila poprvé) upozorňuje na to, že  v současných horkách je nutné počítat se zvýšenými riziky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.