Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 7. 2007

Vydáno: 17. 7. 2007
Autor: pospisilova

Pohoda zvířat je prioritou Státní veterinární správy ČRZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Právě díky důsledným kontrolám orgánů státního veterinárního dozoru nejsme v poslední době svědky „křiklavých“ případů týrání zvířat. Samozřejmě nelze vyloučit taková neštěstí jako nedávný převržený kamion s prasaty mířícími na jatka, které bylo způsobeno nikoli nedodržováním veterinární legislativy. Zřejmě bude nutné při školení přepravců klást ještě větší důraz na bezpečný způsob jízdy.

 

Při pohledu na situaci v loňském roce, bylo provedeno speciálně na pohodu zvířat neboli welfare 15 584 kontrol, při nichž byla v 777 případech uložena nápravná opatření. Proti předchozímu roku 2005 došlo ke snížení uložených správních řízení, které s „přestupníky“ vedly obce. Proti 352 řízení v roce 2005 jich bylo zahájeno v roce 2006 celkem 258. Vlastní správní řízení zahájily veterinární orány v 52 případech a mimo to uložili 83 pokut.

 

Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo v uplynulém roce 2006 stíháno 16 osob, a 11 osob bylo obžalováno.

 

Pro představu lze rozlišit počty cílených kontrol podle skupin zvířat. Hospodářských zvířat se týkalo 11 087 kontrol a nápravných opatření uloženo 466. Dále mimo to bylo uskutečněno 1 158 komplexních kontrol welfare na jatkách, nápravných opatření uloženo 99. V zájmových chovech bylo 3 896 kontrol a nápravných opatření uloženo celkem 318. Při dozoru nad činností s volně žijícími zvířaty bylo uskutečněno 448 kontrol a nápravných opatření uloženo 9. Sem patřily například i kontroly v cirkusech a v zoologických zahradách.

 

V chovech laboratorních zvířat bylo 144 kontrol a nápravná opatření byla uložena ve dvou případech. Jelikož toto je téma často a rádo medializované, uvádíme, že v loňském roce bylo k pokusům použito 391 779 zvířat ( mimo jiné zejména  přes 80 000 myší, zhruba 40 000 potkanů, 70 000 ryb, 4 0000 morčat, 6 000 králíků, 51 primátů pro lékařské účely, a bylo kroužkováno zhruba 150 000 volně žijících ptáků, ano i tato činnost patří mezi pokusy).

 

Velkou pozornost orgány státního veterinárního dozoru věnují dodržování podmínek welfare při přepravě zvířat. V loňském roce tak zkontrolovaly 249 994 dopravních prostředků. Tyto kontroly se týkaly téměř 6 milionů zvířat. V 51 případech byla uložena nápravná opatření, popřípadě zahájena správní řízení. Z údajů o kontrolách vyplývá, že bylo provedeno zhruba 50 kontrol přepravců společně s Policií ČR.

 

Státní veterinární správa ČR klade velký důraz na prevenci, proto také prosadila do legislativy povinnost pro dopravce, aby byli jednak registrováni a jednak měli schválené dopravní prostředky. V loňském roce tak bylo proškoleno téměř 2 500 přepravců, tj. řidičů a průvodců zvířat, kteří pro tuto činnost získali osvědčení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.