Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 10. 2007

Vydáno: 17. 10. 2007
Autor: pospisilova

Deratizovat, deratizovat, deratizovat !   Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Po loňské teplé zimě a v podstatě hlodavcům příznivém létě je jasné, že se budou muset zemědělci i zpracovatelé ve vyšší míře věnovat deratizaci. S nastávajícím podzimem se myši stahují tam, kde je co jíst, a i potkani vyvíjejí nejen pro zpracovatele potravin živočišného původu nežádoucí aktivitu.
 
Na tom, že by zemědělci či zejména výrobci potravin opominuli pravidelnou deratizaci, neušetří. Jakmile se pravidelnou deratizací nenaruší rozmnožovací cyklus hlodavců, problémy narůstají. Pracovníci státního veterinárního dozoru věnují při svých kontrolách pozornost i případnému výskytu hlodavců. Ti, jakož i jiní volně žijící živočichové mají do chovů hospodářských zvířat či do zpracovatelských provozů zapovězený přístup. Zjistí-li veterinární inspektor takovéto skutečnosti, nařídí přijmout odpovídající opatření.
 
Deratizaci nelze provádět amatérsky, a proto je nutné se obrátit na specializovanou firmu. Deratizovat smějí jen firmy autorizované, přičemž podmínkou autorizace je oprávnění k nakládání s jedy. Při kladení otrávených návnad je pak nutné dbát na to, aby taková místa byla řádně označena a návnady nakladeny tak, aby se k nim nemohly dostat děti a také chovaná zvířata, ať již hospodářská nebo domácí kočky či psi.
 
Je třeba také připomenout, že hlodavci mohou přenášet některé nemoci, například leptospirózu, pro člověka nepříjemné horečnaté onemocnění. Mohou být i pasivními přenašeči infekčních onemocnění lidí a zvířat. Proto zejména v letošním podzimu nezapomenout na deratizaci, hubení hlodavců, a nejen proto, „že ujídají z našeho společného talíře“!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.