Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 10. 2007

Vydáno: 17. 10. 2007
Autor: pospisilova

S přežvýkavci do Německa či Rakouska.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Na základě bilaterální dohody šéfů veterinárních správ ČR, Německa a Rakouska, lze v souladu s nařízením 2000/75/EC a rozhodnutím 2005/393/EC bez větších problémů obchodovat se skotem či ovcemi mezi těmito zeměmi. A to ode dnešního dne.
 
Problémy při přesunech zvířat způsobila katarální horečka ovcí, neboli bluetongue, kvůli kterémužto onemocnění se vymezují ochranná pásma až do 150 km od ohniska. Jelikož tato pásma zasahují na velké vzdálenosti a opatření z toho vyplývající omezovala přesuny dobytka zejména na jatka, dohodla se Státní veterinární správa ČR s veterinárními autoritami Německa a Rakouska na umožnění obchodu v těchto zemích, kam zasahují ochranná pásma v souvislosti s výskytem bluetongue v Německu.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy je to logický počin a dobrá zpráva pro naše chovatele. S podmínkami této dohody již byly seznámeny všechny krajské veterinární správy.
 
Mezi podmínky, za kterých je možné z pásem obchodovat s dobytkem například patří, že nesmí mít klinické příznaky, či, že musí být ošetřen insekticidními prostředky před přesunem, popřípadě mít negativní výsledky vyšetření.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.