Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 8. 2007

Vydáno: 16. 8. 2007
Autor: pospisilova

Počítáme ztráty.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Všichni ti, kterých se dotkla v Pardubickém kraji zdolávací opatření proti ptačí chřipce si „ošetřují rány“ a počítají ztráty.

 

Zatím jsou vyčísleny ztráty na drůbeži, šlo o 1 868 kusů drůbeže z drobnochovů  a 173 600 kusů drůbeže z velkochovů. Do ztrát patří také zlikvidovaných 582 004 násadových vajec. Dosud bylo všem chovatelům vyplaceno ze státního rozpočtu na kompenzacích 25 833 418 korun záloh.

 

Lze ocenit, že se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Krajskou veterinární správou pro Pardubický kraj podařilo neprodleně vyplatit zálohy za utracená zvířata. Dále se zpracovávají žádosti např. za neškodné odstranění utracené drůbeže, čištění, dezinfekci chovných hal a kontrolní laboratorní vyšetřování.

 

Pokud jde o drobnochovatele, kterých bylo 134, je nezbytné vyzdvihnout spolupráci s obcemi a zemědělskými agenturami, kde se podařilo podle předem připraveného systému soustředit seznamy usmrcené drůbeže, vyčíslit cenu zvířat a následně zpracovat žádosti o náhradu.

 

Pokud chce ČR získat zpět část nákladů na zdolání nákazy z fondů EU, musí vyplatit chovatelům náhrady za usmrcená zvířata do 90 dnů od utracení. Největší kus práce v této době odvádí Státní veterinární správa ČR, která zpracovává průběžné odborné a ekonomické zprávy a následně vyhotoví celkovou žádost o příspěvek. Vše musí být ve stanovených termínech zasíláno na Evropskou komisi.

 

Jsou to zkušenosti, o které sice nikdo nestál, ale pro případné další možné likvidování následků i jiných nebezpečných nákaz, jsou neocenitelné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.