Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 5. 2007

Vydáno: 17. 5. 2007
Autor: pospisilova

Slepice za „lidskou“ salmonelózu nemohouZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Dávat do souvislosti údajný vzrůst salmonelóz v lidské populaci s nálezem salmonel ve vzorcích z podestýlky z chovů drůbeže, to je vážně zavádějící. Ano, tyto bakterie nemají v chovech nosnic co dělat, proto také u nás již od počátku roku běží program na tlumení salmonel v chovu nosnic a v reprodukčních chovech, ke kterému se přihlásili chovatelé, zpracovatelé i veterinární lékaři. Program běží za vydatné finanční podpory Ministerstva zemědělství.
 
Stejnou problematiku řeší i ostatní členské země EU, rozdíl je jen v tom, že opatření k eliminaci salmonel byly v ČR „nastartované“ dříve, než požaduje příslušná legislativa EU. Je samozřejmě třeba dodat, že maso a vejce uváděné do tržní sítě musí vždy splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti.
 
V posledních týdnech bylo možné se setkat s informacemi, že salmonely byly zjištěny v některých kontrolovaných chovech. Opravdu je tomu tak, proto také Státní veterinární správa ČR s podporou Ministerstva zemědělství ČR podnikla kroky k tomu, aby se naše chovy postupně staly salmonely prostými. Stejně, jako tomu je i v ostatních členských zemích EU, jen s tím rozdílem, že jsme tak učinili dříve, než ukládá evropská legislativa.
 
Smyslem tohoto opatření je především to, abychom eliminovali i potenciální rizika, která jsou spojena s výskytem salmonel v prostředí chovů drůbeže. Jsme rádi, že si naši chovatelé drůbeže toto uvědomili, a podnikli kroky, které vedou k eliminaci salmonel v prostředí chovů drůbeže, a že chtějí být konkurenceschopní nejen na intrakomunitárním trhu. To znamená dbát na zoohygienická a veterinární opatření – důsledně desinfikovat, sanitovat a mimo jiné i deratizovat prostředí a zařízení, ve kterých drůbež chovají. Lze využít i možnosti vakcinace.V současné době běží program tlumení salmonel v chovech nosnic a v reprodukčních chovech. S obdobným programem budeme pokračovat v chovech brojlerů, krůt, ale i v chovech prasat. Pokud dojde ke zjištění jakýchkoli závad, popřípadě zjištění výskytu salmonel v chovech, je to důvodem k přijetí příslušných veterinárních opatření.
 
Do tržní sítě by se však nemělo dostat nic, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. Podle veřejně dostupných informací lze uvést, že problémy může způsobit neodborné zacházení s produkty živočišného původu. Například nedodržování hygienických postupů, neodborné skladování či zpracování v závodech, nedodržení správných hygienických zásad a návyků ve veřejném stravování a následně špatná manipulace se surovinami v domácnostech. Zejména se to týká nedostatečného tepelného opracování surovin. Státní veterinární správa se proto snaží spolu s Ministerstvem zemědělství podnikat takové kroky (školení odborné i laické veřejnosti), aby tato rizika byla minimalizována.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.