Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 1. 2007

Vydáno: 16. 1. 2007
Autor: pospisilova

Mráz tiplíky zatím "nespálil" Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Letošní zatím stále teplá zima vyvádí z míry pozorovatele živočichů – včely se proletují, myši projevují z našeho pohledu nežádoucí aktivitu a bohužel jsou i nadále aktivní tiplíci, kteří mohou přenášet bluetongue – katarální horečku ovcí.
 
Tiplíci jsou totiž hmyzem sajícím krev a přenášejí katarální horečku ovcí. V naší republice sice zatím toto onemocnění zjištěno nebylo, ale s pohledem například na poslední nahlášené ohnisko v sousedním Německu, v Dolním Sasku (tj. blíže moři) dne 9. ledna, je na místě být ve střehu.
 
Za normálních podmínek v zimě aktivity tiplíka (Culicoides imicola) pochopitelně „uhasínají“, ale nyní se zdá, že mráz zatím tiplíkům žádoucím způsobem neuškodil. Populace tiplíků se v nížinných a teplých oblastech drží v okruhu několika kilometrů. Ale poryvy větrů je mohou zanést až do vzdáleností kolem sta kilometrů.
 
Bluetongue postihuje především ovce, ale i skot, není ale příčinou hromadných úhynů. U ovcí se hovoří asi o více než třech procentech, u skotu asi o procento méně. Nicméně onemocnění způsobuje nižší přírůstky, sníženou produkci mléka, nemluvě o utrpení zvířat.
 
Příznaky: horečka, otoky hlavy, očních víček a uší, jsou patrné krváceniny a vředy na sliznicích. Jazyk může být oteklý, překrvený a ve zvláště silných případech cyanotický, tj. zamodralý odtud anglický název bluetongue – modrý jazyk. Otoky se mohou rozšířit i na ostatní části těla, zvláště do podpaží a slabin. Dochází též k degeneraci svalstva. U ovcí může dojít i k vypadávání vlny. Obvyklé jsou krváceniny do rohového pouzdra kopýtek, což je bolestivé a zvířata se kvůli bolesti odmítají pohybovat a uléhají.
 
Při jakékoli podezřelé změně zdravotního stavu zvířat, by měli chovatelé kontaktovat svého soukromého veterinárního lékaře, popřípadě místně příslušnou krajskou veterinární správu. Byla-li by katarální horečka v některém chovu diagnostikována, pak má chovatel, popřípadě soukromý veterinární lékař, povinnost, jak ukládá veterinární zákon, podat hlášení místně příslušné krajské veterinární správě. Ta by přijala konkrétní mimořádná opatření a informovala by Státní veterinární správu ČR. Ta by pak musela o takovémto zjištění informovat ostatní členské země EU. Mimořádná veterinární opatření by především znamenala vymezení ochranných pásem, zákaz přesunu živých zvířat a zákazu obchodu se živými přežvýkavci. Nešlo by však o radikální likvidaci chovů.
 
V roce 2006 byl zaznamenán výskyt katarální horečky ovcí (bluetongue) v Holandsku, Belgii, Francii a Německu, a nyní v lednu 2007 opět v Německu, v Dolním Sasku. Obezřetnost je tedy na místě.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.