Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 15. 3. 2007

Vydáno: 15. 3. 2007
Autor: pospisilova

Za maso pro svalovce bez svalovcůZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
   
Státní veterinární správa ČR se snaží přispět k tomu, aby se eliminovala rizika onemocnění trichinelózou. Proto uvádí některé následující zásady. A upozorňuje prostřednictvím místně příslušných krajských veterinárních správ i tímto způsobem veřejnost a zejména lovce.
 
Veškerá na trichinelózu vnímavá zvěř, která je určená k lidské spotřebě, musí být vyšetřena na přítomnost trichinel (svalovce) tak, jak stanoví veterinární zákon (podle § 21 odst. 6). V důsledku této povinnosti je nutné zabezpečit vyšetření rovněž u ulovené zvěře určené k vlastní spotřebě účastníkem lovu, anebo k dodání v malém množství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny, jež zásobuje přímo konečného spotřebitele.
 
Lovec má povinnost zabezpečit odběr vzorků a jejich odeslání na vyšetření. Lze tak učinit odevzdáním přímo do laboratoře za tímto účelem schválené.  
 
Organizace – Odebrané vzorky musejí být doprovázeny dokladem, ve kterém je uvedeno jméno účastníka lovu, popřípadě lovce a číslem plomby uloveného kusu. Správně označený vzorek je třeba dodat do sběrného místa vzorků nebo přímo do laboratoře, které bylo vydáno patřičné osvědčení k provádění těchto činností. Aktuální seznam těchto laboratoří je k dispozici na www.svscr.cz. Zde je také zveřejněn seznam sběrných míst vzorků.
 
K vyšetření lze využít dvou metod, a to metody trávicí nebo metody kompresní.
 
Trávicí metoda -Vzorky o váze nejméně 10 g se odebírají z přední končetiny, jazyka nebo z bránice. Sval musí být očištěn od tuku a spojovací tkáně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odběru vzorků svaloviny z jazyka, aby se předešlo kontaminaci povrchovou vrstvou jazyka, která je nenatravitelná a mohla by následně bránit správné interpretaci vyšetření.
 
Kompresní metoda – Odebírají se vzorky masa velikosti lískového ořechu z obou bráničních pilířů u přechodu do šlachovité části a kromě toho z čelisti, svalů dolní kýty, mezižeberní svaloviny a ze svalů jazyka, tedy celkem 6 vzorků z každého zvířete. Pokud nejsou k odběru určité svaly k dispozici, odeberou se celkem 4 vzorky ze svalů, které jsou k dispozici.
 
Maso zvěře, u které je stanovena povinnost vyšetření na přítomnost svalovce, nesmí být použito k výživě lidí, dokud není k dispozici negativní výsledek tohoto vyšetření.
 
Kompresní metodu lze použít do 31.9.2009. Je třeba upozornit, že maso z takto vyšetřených zvířat nesmí být veterinárně označeno oválným označením zdravotní nezávadnosti a lze je použít pouze pro osobní spotřebu anebo k přímému prodeji. Maso nesmí být použito k výrobě produktů, ve kterých výrobní postup neusmrcuje trichinely.
 
Určitě nelze riziko onemocnění trichinelózou brát na lehkou váhu. U nás nebyla více než padesát let u lidí zjištěna, to však neznamená, že pozornost není na místě. Poslední výskyt u lidí byl v Čechách zaznamenán roku 1954 ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce tři zemřeli. U volně žijící zvěře se lze čas od času s výskytem trichinel setkat, naposledy na počátku září loňského roku u divočáka uloveného ve Východočeském kraji.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.