Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 15. 1. 2008

Vydáno: 15. 1. 2008
Autor: pospisilova

SVS ČR je „jakostní“.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Od počátku letošního roku opět „stoupla váha“ Státní veterinární správy ČR, a to i z mezinárodního hlediska.  Na základě získaného certifikátu o shodě s normou ISO 9001 vyplývá, že systém práce a organizace státního veterinárního dozoru odpovídá standardům EU.
 
Tento certifikovaný systém managementu jakosti v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001 zavedla Státní veterinární správa ČR od konce listopadu 2007. Samozřejmě to nebylo zase až tak jednoduché. O zavedení a uplatnění certifikovaného systému managementu jakosti v podmínkách SVS ČR nejprve rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR. Cílem podle něj bylo certifikací prokázat kvalitu, účinnost a efektivnost řízení výkonu veterinárního dozoru a dalších úkolů s cílem systematické péče o jakost a neustálé zlepšování činností a procesů v oblasti celé šíře státního veterinárního dozoru. A na mezinárodním poli doložit kompatibilitu systému managementu jakosti SVS ČR se standardní  praxí v zemích EU a schopnost rychlého přizpůsobení požadavkům EU ještě před předsednictvím naší republiky.
 
Proces implementace systému managementu jakosti v SVS ČR probíhal od počátku roku 2007 zhruba deset měsíců. Během této doby Milan Malena vyhlásil tzv. „Politiku jakosti“, byl dopracován systém vnitřních předpisů, provedena procesní analýza a nastaven systém řízení procesů zahrnutých do systému managementu jakosti. Celý proces nebyl jednoduchý, samozřejmě bylo nutné získat všechny pracovníky. A to se podařilo. Všichni nabyli přesvědčení, že metody a způsob řízení podle modelu ISO normy je potřebný, jednoznačně usnadňuje rozhodovací činnost na všech úrovních řízení a současně je plnohodnotným ukazatelem komunikace jak s odbornou, tak i laickou veřejností.
 
Úspěšným posouzením systému managementu jakosti SVS ČR nestrannou a nezávislou certifikační společností a uděleným certifikátem o shodě s normou ISO 9001 deklaruje vedení SVS ČR srozumitelnou formou jak zřizovateli (Ministerstvu zemědělství ČR) tak široké spotřebitelské veřejnosti, že plnění úkolů v rámci své činnosti dosahuje uplatňováním principů certifikovaného, a tedy důvěryhodného manažerského systému jakosti.
 
Někdo by mohl říci, že přece systém státního veterinárního dozoru už „důvěryhodnější být nemůže“, však systém vždy jako takový ocenily všechny dosavadní kontrolní mise z EU, a v podstatě by měl pravdu. Ale z hlediska slaďování odborných, zejména dozorových, činností v rámci EU je dobře, že Milan Malena, šéf Státní veterinární správy rozhodl o „certifikování“ našeho veterinárního systému.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.