Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 8. 2007

Vydáno: 14. 8. 2007
Autor: pospisilova

Konec ptačí chřipky nezakřiknout.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

Jelikož se ve stanoveném termínu v okolí ohnisek výskytu ptačí chřipky na Orlickoústecku neobjevil další případ, vyhlásí a vyvěsí dnes na úředních deskách Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a pro Královéhradecký kraj zrušení svých mimořádných veterinárních opatření.

 

Znamená to, že od 00 hodin dne 15. 8. budou moci drobnochovatelé obnovit své chovy a chovat drůbež volně a podnikatelé budou moci opět využít svá chovatelská zařízení.

 

Je třeba dodat, že mimořádná veterinární opatření, která platí pro celou ČR, zůstávají v platnosti do odvolání, zejména s ohledem na výskyt ptačí chřipky v sousedním Německu. Samozřejmě to platí i pro Pardubický a Královéhradecký kraj! Jde zejména o stále platný zákaz pořádání výstav (přičemž může KVS udělit výjimku), pro podnikatele dále jde o povinné hlášení úhynů a změn zdravotního stavu chované drůbeže a o zákaz chovu ve volnosti.

 

Je pochopitelné, že celá oblast Orlickoústecka bude nadále pečlivě monitorována a lze potvrdit, že bude nejvíce sledovanou oblastí v ČR z hlediska možného výskytu aviární influenzy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.