Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 11. 2007

Vydáno: 14. 11. 2007
Autor: pospisilova

Zvířata nejsou „hračkou“.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Pro zacházení se zvířaty může za normálních podmínek stačit zdravý rozum, a když ne, tak je tu platná veterinární legislativa. Konkrétně zákon na ochranu zvířat proti týrání.

 

Lze citovat z paragrafu 9, který se týká ochrany hospodářských zvířat, kde je uvedeno v odstavci 2: „Je zakázáno hospodářská zvířata používat k dosažení jiných cílů, včetně nátlakových akcí, nejedná-li se o svody zvířat, veřejná vystoupení nebo použití koní nebo psů příslušným orgánem Policie České republiky nebo obecní policie, při nichž nedochází k utrpení zvířat“.

 

To znamená, že hospodářská zvířata jsou chována pro účely dalšího chovu a pro užitek, čímž se rozumí porážka na jatkách a výroba potravin pro lidskou spotřebu, popřípadě pro výrobu krmiv.

 

Tato fakta uvádíme pro upozornění těm, kdo by hodlali neodpovídajícím způsobem hospodářských zvířat použít k problematickým produkcím na veřejnosti, popřípadě při nejrůznějších demonstracích.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.