Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 2. 2007

Vydáno: 13. 2. 2007
Autor: pospisilova

Pomoc pro dopravce zvířatZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné upozornit na praktickou a šikovnou pomůcku pro dopravce zvířat. Je jí publikace Příručka osvědčených postupů – transport živých zvířat.
 
Protože od 5. 1. 2007 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, a pro mnoho dopravců a přepravců jde stále o novou záležitost, vydal výbor pro ochranu hospodářských zvířat Ústřední komise pro ochranu zvířat jako doporučený informační materiál k realizaci tohoto nařízení pro dopravce živých zvířat i pro další chovatele Příručku osvědčených postupů – transport živých zvířat, ve které jsou uvedeny základní informace o rizicích transportu zvířat, stresu zvířat při přepravě, chování zvířat a nárocích na péči o ně při nakládce, přepravě a vykládce. Dále jsou uvedeny vzory osvědčení pro řidiče a průvodce zásilek se zvířaty, technická pravidla a základní požadavky vyplývající z uvedeného nařízení, včetně symbolu pro označení vozidel. Nařízení platí pro přepravu zvířat na území ČR i v ostatních státech EU.
 
Příručku je možné využít jako materiál pro školení zajišťované chovateli nebo dopravci, pro školení personálu shromažďovacích středisek nebo osob, které manipulují se zvířaty na jatkách. Příručka je doporučena i jako informativní vybavení osádek vozidel přepravujících živá zvířata.
 
 Ke stažení ve formátu pdf  bude od 19. 2.  příručka k dispozici na stránkách  Ústřední komise pro ochranu zvířat, na adrese  www.ukoz.cz 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.