Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 6. 2007

Vydáno: 12. 6. 2007
Autor: pospisilova

Paroháči v ČR nechřadnouZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

Přestože u nás nebyl dosud nikdy zaznamenán případ chronického chřadnutí jelenů, což je jistá obdoba BSE, budou se u nás jelenovití podle klíče daného legislativou EU vyšetřovat.

 

I když bylo chronické chřadnutí jelenovitých dosud zjištěno pouze poprvé v sedmdesátých letech u jelena wapiti a u volně žijících jelenů v USA a Kanadě, naposledy pak v roce 2006 (ve dvou provinciích v Kanadě a 13 státech USA), nechce ponechat EU nic náhodě. Proto Rozhodnutí Komise č. 2007/182/ES z 19. 3. 2007 stanoví všem členským státům povinnost provést do konce lovné sezóny 2007 monitoring, a stanoví všem počty volně žijících a farmově chovaných jelenovitých, kteří musejí být vyšetřeni.

 

Státní veterinární správa ČR je již nyní připravena zmíněné rozhodnutí naplnit a informuje o této povinnosti prostřednictvím krajských veterinárních správ i myslivce. V našich podmínkách jsou pro monitoring určeni jelen evropský a jelenec viržínský. Všechny kusy musejí být starší než 18 měsíců, přičemž věk se odhaduje podle obroušení zubů, zjevných znaků dospělosti, popřípadě podle jiných spolehlivých informací. Vzorky se budou odebírat od volně žijících (ulovených a uhynulých) a od farmově chovaných (poražených, utracených a uhynulých). K vyšetření lze využít schválené testovací metody stejné, jaké se používají u skotu. Celkem bude do konce roku 2007 vyšetřeno zhruba 1 300 vzorků.

 

Někomu se může zdát, že jde o kroky poněkud zbytečné. Je však třeba si uvědomit, že o chronickém chřadnutí jelenovitých není mnoho známo, snad jen tolik, že mohou onemocnět zvířata již kolem jednoho roku, ale i starší než 13 let, přičemž nejčastěji mezi 3 až 4 roky. Navíc v Evropě toto onemocnění dosud nebylo zjištěno. Právě, aby se potvrdilo, zda jde či nejde o problém pouze Severní Ameriky, rozhodla se Komise provést v EU zmíněný monitoring. Jde přece i o zdraví lidí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.