Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 10. 1. 2007

Vydáno: 10. 1. 2007
Autor: pospisilova

... i hlodavcům je teplo Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Zatím podivná zima může způsobit některým chovatelům problémy. Uskladněné krmení může být právě kvůli nebývalému teplu i vlhku znehodnoceno plísněni, popřípadě pomnožením nežádoucích mikroorganismů. Může se „zvrhnout“ mléčné kvašení, které konzervuje siláž i senáž na máselné a to může způsobit dobytku velké zažívací problémy.
 
V okolí stájí a i v nich se mohou díky teplu začít předčasně rozmnožovat hlodavci! A o těch je známo, že mohou přenášet rozličná onemocnění, například leptospirózu, salmonelózu nebo trichofytózu, která jsou i přenosná na člověka.
 
Na všechna tato rizika Státní veterinární správa upozorňuje chovatele. Pravda, každý zkušený chovatel si jistě dovede poradit, a s úskalími počasí počítá; přesto považujeme za vhodné, aby ti, kdo mají na starost zvířata věnovali pozornost tomu, čím krmí, taktéž dbali na čistotu napáječek a v neposlední řadě i uvažovali o včasné deratizaci stájí a jejich okolí.
 
Deratizaci, ale i dezinfekci by měl provádět odborník (odborná firma), což je i zárukou, že nedojde k ohrožení zdraví zvířat, domácích i volně žijících, ohrožení zdraví lidí, a nedojde též k poškození životního prostředí. Jen tak jde o efektivně vynaložené peníze.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.