Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 11. 2007

Vydáno: 1. 11. 2007
Autor: pospisilova

Systém veterinární dozoru nelze zpochybnit.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Orgány státního veterinárního dozoru mají za úkol dozorovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, zdraví hospodářských zvířat, a samozřejmě i dodržování zásad welfare při chovu, přepravě, popřípadě prodeji. Dále pak má za cíl poskytovat chovatelům i zpracovatelům a ostatním podnikatelům se zvířaty a živočišnými produkty účinnou pomoc. Jak to výstižně vyjádřil i ministr zemědělství Petr Gandalovič: „Smyslem státního veterinárního dozoru není hledat různé obezličky v předpisech, ale zajišťovat to, aby spotřebitelé dostávali na stůl nezávadné potraviny, aby zvířata chovaná a porážená nebyla týrána a abychom podnikatelům neházeli klacky pod nohy“.

 

Při této příležitosti je nutné uvést, že vyjádření ministra zemědělství k domnělým rozporům v legislativě, že by kapry při předvánočním stánkovém prodeji mohly usmrcovat na přání zákazníka údajně jen vyučení řezníci, nebo osoby vyučené v příbuzném oboru, je v souladu se Státní veterinární správu ČR. Vyjádření ministerstva zemědělství, že prodejci obdrží veškeré informace o povinnostech souvisejících s usmrcováním ryb na místně příslušné krajské veterinární správě, a že k stánkovému sezónnímu prodeji ryb nepotřebují žádné speciální školení nebo osvědčení, a že dodržování povinností prodejce vyplývá z veterinární legislativy a ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, to vše je plně v souladu se stanoviskem Státní veterinární správy ČR.

 

Plnění zmíněných podmínek pak kontrolují inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ, v hlavním městě pak Městské veterinární správy v Praze. Samozřejmě, že toto je jen jedním z mnoha blízkých úkolů státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.