Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 9. 3. 2007

Vydáno: 9. 3. 2007
Autor: pospisilova

Pasti na myši anoZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Zdá se, že s čelisťovými pastmi se budeme moci setkat už jen v románech o lovcích kožešin. U nás je totiž podle zákona na ochranu zvířat proti týrání zakázána výroba, dovoz i prodej čelisťových a lepicích pastí (§ 5, odst. 8). Obdobně, i když nikoli jednotně, tomu je i v členských zemích EU. Přesto je možné se čas od času setkat s nabídkou těchto nehumánních „hubicích“ pomůcek.
 
Od roku 2004, kdy je zákaz čelisťových a lepicích pastí zakotven v uvedené podobě v zákoně na ochranu zvířat proti týrání neřešily orgány státního veterinárního dozoru případ konkrétního použití čelisťových pastí,které by bylo možné posoudit jako týrání zvířat. Je třeba poznamenat, že mechanické pastičky pro hubení myší a potkanů se nepovažují za čelisťové a jsou požadovány jako prostředek na mechanickou deratizaci v provozech, kde existují toxikologická rizika pro ostatní živočichy i pro člověka.
 
V loňském roce se Státní veterinární správě a Ústřední komisi pro ochranu zvířat podařilo zamezit prodej „lepových pastí na myši“. Šlo o výrobek zřejmě asijské provenience, který byl nabízen na poštách.
 
Se samotnou kontrolou zakázaného používání velkých čelisťových pastí může být problém v tom, že je nutné posuzovat konkrétní případy, na které však musí někdo nejprve upozornit. Náhodné kontroly sortimentu v obchodech nepotvrdily, že by byly nabízeny velké nášlapné čelisťové pasti. Je zřejmé, že si prodejci uvědomují problematičnost takovéhoto zboží. Nicméně nelze vyloučit, že případný zájemce si takovouto pomůcku může opatřit v zahraničí nebo nedovoleně využít starých zásob.
 
Proto je vhodné na případnou nezákonnost používání takovýchto prostředků k chytání či hubení tzv. škodné upozornit, a to buď orgány státního veterinárního dozoru nebo Ústřední komisi pro ochranu zvířat. A také působit osvětově, což je často mnohem účinnější než represe. Je třeba při této příležitosti také upozornit na to, že se jedná o dalším zpřísnění předpisů v rámci EU, i pokud půjde o postihy.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.