Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 5. 6. 2007

Vydáno: 5. 6. 2007
Autor: pospisilova

Dobrá zpráva o IBRZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
V lednu 2006 byl za podpory Ministerstva zemědělství odstartován Národní ozdravovací program od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy). Uvádíme dílčí výsledky.
 
Za 16 měsíců realizace Národního ozdravovacího programu vzrostl počet hospodářství prostých IBR o 13 % ve srovnání s počátkem roku 2006. V lednu 2006 bylo v ČR evidováno 22 % hospodářství prostých IBR. Dnešní skutečnost je 35, 3 % prostých chovů.
 
Stavy k 1. 5. 2007 byly následující – skot byl chován v 22 734 hospodářstvích v celkovém počtu 1 434 789 kusů skotu. Krav, jaloviček a jalovic bylo chováno v 17 008 hospodářstvích celkem 1 092 062 kusů. Býků pak bylo v 5 726 hospodářstvích celkem 342 727 kusů.
 
Příznivé výsledky dosavadního průběhu lze přičíst skutečnosti, že v řadě zejména drobných stád skotu nebyla laboratorním prošetřením zjištěna žádná pozitivní zvířata. Tato stáda se tudíž neozdravovala a po nezbytných závěrečných vyšetřeních byla převedena do hospodářství prostých. Na zvýšení procenta prostých stád mělo a ještě v roce 2007 bude mít vliv to, že v části testovaných stád byl zjištěn malý počet pozitivních zvířat. Část těchto stád skotu již ozdravila a zbývající ozdraví do konce roku 2007 metodou bez vakcinace, která je rychlá a levná.
 
O prospěšnosti kroků proti IBR jsou přesvědčeni kromě Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství i sami chovatelé, což potvrdili i na setkání, které se za účelem zhodnocení dosavadního postupu uskutečnilo v uplynulém týdnu na Ministerstvu zemědělství.
 
Určitě lze po více než roce od zahájení Národního ozdravovacího programu od IBR uvést, že výsledky vstupních vyšetření ukázaly, že v ČR je příznivější nákazová situace, než se zpočátku předpokládalo. Podařilo se získat přehled o nákazové situaci a podařilo se zahájit ozdravování ve všech větších hospodářstvích. Za důležité lze považovat i to, že se chovatelé skotu i ti, kdo skotem obchodují, přesvědčili o nutnosti a prospěšnosti chovy ozdravovat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.