Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 30. 1.  2007

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

Na hranicích EU se platí za ptáka i za včeluZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  

Je logické, že při vstupu na území EU se platí za veterinární kontrolu potravin a surovin živočišného původu. Tyto náhrady nákladů spojených s úředními kontrolami jsou stanoveny v souladu s článkem 27 a 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. ve výši, kterou uvádí příloha V oddílu B tohoto nařízení.

 
Avšak vzhledem k tomu, že zmíněné nařízení č. 882/2004 neurčuje výši poplatků pro zásilky ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů, obojživelníků, dalších bezobratlých a například zvířat pro zoo a cirkusy včetně sudokopytníků a koňovitých stanovuje za tyto zásilky Městská veterinární správa v Praze výši poplatků za úřední kontroly.
 
Tato problematika – dovozu „živých zásilek“ ze třetích zemí – se ČR týká prakticky okrajově, protože máme pouze jedno vstupové místo; tím je Pohraniční veterinární stanice na letišti v Praze Ruzyni (kterou provozuje Městská veterinární správa v Praze).
 
Výše poplatků u zásilek ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel, hmyzu, plazů, obojživelníků, bezobratlých a zvířat pro zoo a cirkusy včetně sudokopytníků a koňovitých se stanovuje podle skutečně vynaložených nákladů; u živých zvířat v částce 300 korun za kus za zahájení kontroly a dalších 100 korun za 1 hodinu kontroly maximálně však 1 530,-Kč, u živých ryb 900,-Kč za zásilku.
 
Poplatky za živočišné produkty – zásilka do 6 tun – 1530,-Kč, zásilka od 6 tun do 46 tun navíc 250,-Kč za každou tunu, zásilka nad 46 tun – 11 680,-Kč.
 
Rozhodnout o výši těchto poplatků za veterinární kontroly je v souladu s naší veterinární legislativou oprávněna Městská veterinární správa v Praze a činí tak vzhledem ke skutečným nákladům. Poplatky budou vybírány od 1. 2. 2007.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.