Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 3. 1. 2008

Vydáno: 4. 1. 2008
Autor: pospisilova

Přát štěstí a zdraví, anebo naopak? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

I v nastávajícím roce 2008 je jednou z hlavních priorit státního veterinárního dozoru přispívat k tomu, aby lidé nacházeli na pultech obchodů zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu. A připustíme-li, že to může méně nápadným způsobem přispívat i k pocitu štěstí, lze to považovat za jednu z vůdčích pohnutek, které Státní veterinární správu ČR motivují.

 

Kromě rutinního veterinárního dozoru a speciálních cílených akcí, jejichž efektem je právě zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin, i v letošním roce SVS ČR opět počítá s řadou kontrolních misí orgánů EU. Jde především o DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele, popřípadě jeho součást Food and Veterinary Office – Potravinový a veterinární úřad se sídlem v Dublinu), jehož inspektoři navštěvují všechny členské země a prověřují systém veterinárních kontrol, systém dozoru při obchodování apod. Dosud všechny mise v ČR konstatovaly, že systém našeho veterinárního dozoru je plně funkční a nikdy inspektoři neshledali žádné závady, které by mohly být příčinou pro přijetí nějakých opatření.

 

Na rok 2008 zatím počítáme se čtyřmi misemi. První, v posledním lednovém týdnu, se bude týkat vyhodnocení dovozních a popřípadě tranzitních kontrol a stanovišť hraniční kontroly. Tím se rozumí kontrola především na jediné naší pohraniční veterinární stanici na letišti v Praze Ruzyni.  Další avizovaná mise by měla následovat počátkem února a měla by postihnout kontroly v oblasti hygieny potravin, nicméně se bude státního veterinárního dozoru týkat ne tak zcela. Termín mise na kontrolu nakládání s vedlejšími živočišnými produkty zatím nebyl přesně stanoven. Vedlejšími živočišnými produkty se rozumí především odpady a popřípadě suroviny pro další technické, nikoli potravinářské zpracování. Z roku 2007 byla odložena mise, která by měla prověřit opatření směřující k likvidaci salmonel v chovech hospodářských zvířat. Ani v tomto případě nebyl termín zatím přesně stanoven, zdá se, že nejdříve s ní lze počítat až po květnu. Je pravděpodobné, že naši republiku navštíví do konce roku 2008 ještě několik dalších misí.

 

Kromě misí z EU (DG SANCO) však naši republiku zřejmě navštíví mise z USA s cílem ověřit u provozů, které mají zájem vyvážet do Spojených států, zda splňují americké standardy. S touto počítáme zřejmě v září. Dále pak je pravděpodobné, že obdobně navštíví některé zpracovatelské závody v ČR i inspektoři z Ruské federace. Ani jedna ze zmíněných misí zde nebyla poprvé, není to tedy žádnou novinkou a jak pracovníci státního veterinárního dozoru, tak zástupci zpracovatelských závodů nejsou zaskočeni.

 

Tyto skutečnosti uvádíme pro představu šíře činností, které orgány státního veterinárního dozoru musejí, kromě „těch normálních“, obsáhnout. S tím je spojena samozřejmě obsáhlá administrativa, nicméně je třeba si uvědomit to, že  právě na tom, zda obstojíme před „kritickým okem“ EU inspektorů záleží, jak budou moci naši případní vývozci uspět na intrakomunitárním trhu. Dosud jsme uspěli vždy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.