Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 29. 1. 2007

Vydáno: 29. 1. 2007
Autor: pospisilova

Ptáků se zatím, tráví méněZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Zdá se, že po několikeré medializaci zavrženíhodného zneužívání karbofuranu k zakázanému trávení škodné je případů otrávených dravců méně. Potvrzuje to i Česká společnost ornitologická. Poslední případ otravy je hlášen 24. 11. 2006, šlo o jestřába lesního. Kéž by šlo o trvalý trend…
 
V ČR je karbofuran uváděn na trh jako insekticid, a to ve formě postřiku a granulí pod základním obchodním názvem Furadan. Používá se tedy v zemědělství. Karbofuran není obsažen v žádném biocidním přípravku, který byl schválen k používání Státní veterinární správou ČR v potravinářských nebo zemědělských provozech.
 
Trávení volně žijících zvířat je u nás zakázáno v podstatě již 40 let, přímo pak zákonem na ochranu zvířat proti týrání i zákonem o myslivosti, je to však málo platné. V loňském roce byla prokázána otrava karbofuranem u několika desítek zvířat: šlo o káňata, orly mořské, pochopa rákosního, straky, koroptve, vydry, ale i psy, lišky, tchoře, kuny a hranostaje, posledním případem byl v listopadu jestřáb lesní. Proti roku 2005 byl nárůst asi šestinásobný, nicméně v poslední době by se snad situace mohla obracet k lepšímu.
 
Policií sice dosud nebyl nikdo usvědčen, Česká ornitologická společnost dokonce na dopadení pachatele vypsala odměnu, nicméně již několikerá medializace problému přece jen, zdá se, ve společnosti vykonala dobré dílo. Zdá se, že si veřejnost již uvědomuje, že jde o úmyslné a zavrženíhodné zabíjení zvířat, které je v rozporu se zákonem a je navíc prováděno velmi odporným a pro trávená zvířata velmi bolestivým způsobem.
 
V EU se již delší dobu uvažuje o povolení používat přípravky s obsahem karbofuranu maximálně pro moření osiva, s čímž Státní veterinární správa ČR plně souhlasí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. Anebo na speciálních webových stránkách České společnosti ornitologické www.karbofuran.cz .