Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 22. 5. 2007

Vydáno: 22. 5. 2007
Autor: pospisilova

Pozor v lese na svini se selatyZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Nejde ani tak o riziko nakažení se nějakou nemocí přenosnou ze zvířat na člověka, ale o ohrožení života zvířat a v případě kontaktu s prasnicí se selaty i ohrožení zdraví člověka.
 
V jarních měsících lze ve volné přírodě potkat mnoho mláďat, ptáků, zajíců, srnčí zvěře, ale i selat divokých prasat.
 
Vždy lze doporučit maximální obezřetnost. V žádném případě nebrat mláďata do rukou ani se je nesnažit zachraňovat. V naprosté většině případů jsou rodiče na blízku, a poté, co se návštěvník lesa vzdálí, ke svému mláděti se navrátí. Jde-li opravdu o sirotka, což lze poznat zpravidla podle mrtvé matky, měl by ten, kdo mládě našel oznámit místo nálezu obci kvůli předání zvířete do záchranné stanice anebo pokud se jedná o zvěř, mysliveckému hospodáře a mládě neodnášet.
 
Mohou se vyskytnout i případy, kdy člověk může nalezenému poraněnému zvířeti pomoci. Ne každý je však natolik fundovaný a ještě v péči vytrvalý. Například při péči o mláďata savců matka často mláděti olizuje bříško a okolí řitního otvoru, aby tak podpořila trávení a vyměšování. Zkušený chovatel toto nahrazuje jemnou tkaninou namočenou nejlépe v dětském olejíčku. U ptáků, kteří vypadli z hnízda bývá pomoc zbytečná, protože většinou bývají poraněni, popřípadě ve špatném výživném stavu, proto také prohráli v soutěži o sousto od rodičů se svými sourozenci v hnízdě. Navíc mnohé ptáče mimo hnízdo je již vylétlé a při pozorném pozorování je možné se přesvědčit, že je rodiče krmí.
 
Každopádně odchov i zdravých ptáčat je obtížný, protože je třeba jim podávat jejich přirozenou potravu (hmyz ať jde o druh hmyzožravý nebo zrnožravý, na hnízdě všichni přijímají živočišnou stravu) a v intervalech krátkých, maximálně jedné hodiny. Volně žijící živočichy si nelze ani v „nutných“ případech trvale ponechat doma a zejména u chráněných druhů je nutné situaci oznámit orgánu ochrany přírody a zvířata, jakmile to jejich stav dovoluje, vrátit zpět do jejich původního prostředí.
 
Vyčerpávající přehled o této problematice lze nalézt v publikaci Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat – Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi, která je volně dostupná na webové adrese ÚKOZ www.ukoz.mze.cz.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.