Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 21. 5. 2007

Vydáno: 21. 5. 2007
Autor: pospisilova

Bezpečné potraviny, téma dnešních dní Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
 
Bezpečné potraviny, téma dnešních dní
Zejména v teplých dnech stoupá riziko zdravotních problémů, které mohou způsobit některé potraviny zejména při jejich neodborném skladování či uchovávání. Proto je vhodné na tyto případné problémy upozornit.
 
Nicméně obecně je třeba vnímat bezpečnost neboli zdravotní nezávadnost potravin a případná rizika pro člověka ve dvou rovinách.
 
Tou první je zajištění bezproblémové výroby potravin, zde hraje v případě potravin živočišného původu velkou roli Státní veterinární správa ČR. Státní veterinární dozor totiž funguje během celého procesu výroby potravin, a to, od narození selete či snesení vejce až do doby, než se hotový výrobek dostane do tržní sítě. Samozřejmě sem patří také veterinární kontroly dovozu, a to i v rámci kontroly výrobků obchodovaných v rámci intrakomunitárního trhu. Čili systém je nastaven tak, aby se do tržní sítě nedostalo nic závadného.
 
Tou druhou rovinou, kde se problémy nejčastěji zjišťují, je nakládání s potravinami, a to při jejich přípravě jednak profesionální, jednak při domácí kuchyňské přípravě. I zde působí Státní veterinární správa ČR, sice nepřímo, ale přece. Při různých příležitostech, zejména při různých školeních a přednáškách i formou vyjádření pro tisk vždy, když se hovoří o zdravotních rizicích, klade Státní veterinární správa důraz na správné nakládání s potravinami, hygienu, na dodržování teplotního řetězce, na podmínky skladování. A v neposlední řadě též na dokonalé tepelné „opracování“, tj. provaření, propečení či prosmažení.
 
Určitě je ještě možné při této příležitosti uvést, že SVS ČR souhlasí s názorem Potravinářské komory, který prezentuje její ředitel Miroslav Koberna, který uvádí, že kvalita potravin souvisí opravdu s jejich bezpečností. Čím kvalitnější, tím samozřejmě hodnotnější, ale i menší zdravotní rizika. A to je i cílem Státní veterinární správy – státního veterinárního dozoru – usilovat nejen o zdravotně nezávadné, ale i kvalitní potraviny.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.