Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 17. 4. 2007

Vydáno: 17. 4. 2007
Autor: pospisilova

Odebrat týrané zvíře jde i nyní…Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Odebrat týrané zvíře jde i nyní, ale až začne, zřejmě ve třetím čtvrtletí, platit novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, mělo by to být jednodušší. Především v tom, že týrané zvíře tzv. „propadne“.
 
Dosud bylo možné slyšet výhrady k současné právní úpravě, že týrané zvíře nelze odebrat, a že než úřední řízení proběhne, není nakonec už koho zachránit. Tak docela tomu ale není. Takovou situaci, kdy je opravdu zvíře ohrožené, lze řešit, že je možné využít ustanovení správního řádu o předběžném opatření. Lze tedy zvíře odebrat, avšak je třeba si uvědomit, že je nutné okamžitě zvířeti zajistit náhradní péči.
 
Takže je možné chovateli odejmout zvíře ještě před rozhodnutím o odebrání zvířete. Dosud však odebrané zvíře stále zůstávalo majetkem původního chovatele a z toho vyplývaly problémy s poměrně častými případy opětného vrácení původnímu majiteli. A z toho vyplývaly i problémy při zajišťování náhradní péče.
 
A nová právní úprava tento problém odstraňuje, neboť, až bude novela poslanci schválena a nabude účinnosti zřejmě nejspíše až po prázdninách, bude se jednat nikoli o odebrání zvířete, ale o jeho propadnutí. V takovém případě se obci určitě snáze podaří zajistit týranému zvířeti náhradní péči.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.