Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SOS ze dne 7. června 2007

Vydáno: 14. 6. 2007
Autor: pospisilova

Zájem o služby SOS roste

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) tento týden přivítalo ve svých řadách tisícího přispívajícího člena. Je to výsledek zvýšeného zájmu spotřebitelů o tento druh služeb. K rozšíření členské základny napomohla i rozsáhlejší nabídka spotřebitelských časopisů a dalších služeb.

 

Tisícím přispívajícím členem SOS se stal pan Karel Tartaini z Bohumína. Od SOS získává kromě gratulací i drobné dárky. SOS nabízí všem, kdo by měli zájem získávat nezávislé a ověřené informace neovlivněné reklamou a ekonomickými zájmy, několik způsobů, jak je získat a stát se  členy spotřebitelské organizace se všemi výhodami z toho plynoucími.

V současné době ve spolupráci s Občanským sdružením spotřebitelů TEST nabízí ve svém Velkém balíčku  časopis TEST zaměřený na testování výrobků a potravin, časopis SOS magazín, který se kromě zajímavých rad a informací věnuje testování služeb, především finančních a telekomunikačních a přístup na web SOS, kde mohou členové nalézt mnoho hodnotných článků se spotřebitelskou tématikou. Přednostní servis sítě poraden SOS, on-line a telefonické poradny jsou další výhody, které SOS svým příznivcům nabízí.

Malý balíček  zahrnuje časopis SOS magazín, opět přístup do členské sekce na webových stránkách www.spotrebitele.info, rady zdarma i jejich přednostní vyřízení..

 

Spotřebitelské organizace v západní Evropě fungují na principu financování samotnými spotřebiteli. Ti si jednak uvědomují důležitost podpory organizace zastupující jejich zájmy a zároveň využívají služeb, které jim tyto spolky nabízejí. Mezi ně patří především informace o kvalitě výrobků a služeb, ale i kvalifikované právní poradenství a další služby. Stejným směrem zaměřuje svou nabídku i SOS. Navíc je zapojeno do celoevropské sítě spotřebitelských organizací, což zaručuje jeho důvěryhodnost.

SOS nabízí více produktů s různou úrovní služeb i možnost stát se zdarma sympatizantem a vyjádřit tak svou podporu a získávat pravidelné informace o aktivitách SOS. V rámci aktivit pro podnikatele, mezi něž patří především SAOP (Spotřebitelský audit obchodních podmínek) a semináře, připravuje SOS také obdobný servis pro podnikatele.

Zákazník, který si je vědom svých práv a ví, co nakupovat, a podnikatel, který se řídí zákonem a vychází spotřebiteli vstříc, jsou strategickým cílem SOS. Protože každý občan je zároveň spotřebitel, jsou dveře SOS otevřeny dokořán všem zájemcům.   

 Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.info

 

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.