Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) 19. 9. 2007

Vydáno: 19. 9. 2007
Autor: pospisilova

SZPI potvrdila výsledky průzkumu SOS

 

 

 

Sdružení obrany spotřebitelů při svých letošních dvou průzkumech kvality ovoce a zeleniny i dodržování informačních povinností s tímto prodejem spojených, zjistilo závažné a opakované nedostatky. Proto se obrátilo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s podněty ke kontrole v určitých obchodech.

 

Kvalita ovoce a zeleniny je už dlouho dobu tématem nejčastějších stížností, s nimiž se spotřebitelé na SOS obracejí. Proto se SOS rozhodlo udělat v letošním roce tři průzkumy zaměřené právě na tuto oblast trhu a prověřit i plnění informačních povinností. Prodávající jsou totiž kromě ceny povinni také informovat spotřebitele o zemi původu zboží a o jeho jakosti.

„Protože každý průzkum by měl mít i nějaký důsledek, oslovili jsme po druhém kole průzkumů SZPI s podnětem, aby prověřila, zda poznatky našich pracovníků byly náhodné, nebo zda se jedná o porušování pravidel, které je v dané prodejně běžné,“ vysvětluje mluvčí SOS Ivana Picková. „Ukázalo se, že v naprosté většině případů se setkali inspektoři SZPI se stejnými prohřešky jako naši pracovníci. Část zboží z prodejen byla po kontrole zlikvidována a byla přijata i další opatření v pravomoci SZPI. Doufáme, že do budoucna to přinese své výsledky ve zlepšení kvality prodávaného ovoce a zeleniny,“ dodává mluvčí.

SOS provádí podobné průzkumy zaměřené na různé oblasti trhu, pravidelně. Nezaměřují se jen na potraviny, ale v posledních měsících se provařovaly smlouvy společností, nabízejících byty nebo kodex bank. V současné době se uzavřel průzkum plnění informačních povinností prodejců obuvi.

„Chtěli bychom zdůraznit, že svou nezastupitelnou úlohu musí sehrát spotřebitelé sami. Záleží na každém, zda se ozve, když uvidí, že mu v podejně nabízejí nahnilá rajčata, ovadlé ředkvičky nebo černé banány. Akce dozorových orgánů sice mohou pomoci, ale druhý den – pokud spotřebitelé nezareagují – může být všechno při starém,“ zdůrazňuje mluvčí SOS. „Budeme sice náš průzkum na „provinilých“ adresách na podzim opakovat, ale především by se měli aktivně chovat sami spotřebitelé.“


Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.info

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

 

Příloha:  SZPI – ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT;  Květná 15,  603 00 Brno;  tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

Tesco Kolín

Bylo zkontrolováno 52 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. U papriky bílé a broskví byla zjištěna hniloba. V době kontroly byly potraviny přetříděny a nevyhovující část zlikvidována. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

 

Tesco Praha 5

Byla provedena kontrola u 229 prodávaných dávek ovoce, zeleniny, brambor a hub.
U okurek polních byly zjištěny plody s tvarovými odchylkami a deformacemi a nedostatečným vybarvením a u ananasů byl zjištěn výskyt plísně. Na tyto potraviny byly vydány zákazy uvádění do oběhu a kontrolovaná osoby je vyhodila do odpadu. Byly zjištěny nedostatky v označování země původu u 6 druhů prodávaného ovoce a zeleniny. Byla uložena opatření k nápravě.

 

AHOLD Praha 5

Byla provedena kontrola 65 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové bílé byla zjištěna hniloba a u ředkviček zavadlost. Na tyto potraviny byly vydány zákazy uvádění do oběhu. Potraviny byly přetříděny, nevyhovující část zlikvidována a vyhovující uvolněna zpět do prodeje, přičemž ředkvičky byly navíc přeřazeny do nižší jakostní třídy. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

 

AHOLD Nymburk

Byla provedena kontrola 65 dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové byla zjištěna hniloba a nečerstvý vzhled. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Všechny kontrolované dávky nebalených i balených druhů ovoce a zeleniny byly označeny dle platných právních předpisů.

 

Kaufland Praha 5

Byla provedena kontrola 136 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U rajčat cherry balených byl zjištěn výskyt plodů napadených plísní. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. V označení ovoce a zeleniny nebyly zjištěny závady.

 

Lidl Nymburk

Byla provedena kontrola 35 dávek prodávaného ovoce a zeleniny. U papriky zeleninové červené byla zjištěna hniloba. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Potravina byla přetříděna a vyhovující část byla uvolněna do oběhu. Nedostatky v označování nebalených potravin byly zjištěny u 5 druhů nabízeného ovoce a zeleniny. Byla uložena opatření k nápravě.

 

Penny Market Poděbrady

Byla provedena kontrola u 42 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. U balené papriky zeleninové označené „na lečo“, u balených broskví a čínského zelí byla zjištěna hniloba. Na uvedené potraviny byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Potraviny byly přetříděny, nevyhovující část byla zlikvidována a vyhovující uvolněna do prodeje. Nedostatky v označování nebyly zjištěny.

 

NORMA, Nymburk

Byla provedena kontrola 30 dávek prodávaného ovoce a zeleniny. U mrkve balené byl zjištěn výskyt kořenů nepevných, nečerstvého vzhledu, znečištěných zeminou. Na tuto potravinu byl vydán zákaz uvádění do oběhu. Nedostatky byly zjištěny v označování dvou balených zelenin (výše uvedené mrkve a dále květáku), které byly označeny pouze cenou. Bylo uloženo opatření k nápravě.

 

Blanka Kmochová – „K Market“ , Praha 5

Byla provedena 15 prodávaných dávek ovoce a zeleniny. Jakostní závady nebyly zjištěny.
U 10 druhů prodávaného nebaleného ovoce a zeleniny byly zjištěny závady v označování, bylo uloženo opatření k nápravě, které bylo splněno během kontroly.

 

Butovická obchodní s.r.o., Praha 5

Byla provedena kontrola 65 prodávaných dávek ovoce, zeleniny a brambor. U papriky zeleninové balené, označené „sleva“ byla zjištěna hniloba, u ředkviček balených byla zjištěna zavadlost. Na potraviny byl vydán zákaz uvádění do oběhu a byly zlikvidovány. Nedostatky v označení byly zjištěny u 10 druhů nebaleného ovoce a zeleniny a u 3 druhů baleného ovoce a zeleniny z důvodu chybějících požadovaných údajů. Během kontroly bylo označení uvedeno do souladu s požadavky předpisů.

 

Hypernova Vyškov

V den kontroly byly uváděny do oběhu šarže čerstvého OZ vyhovující z hlediska jakosti i označování.

 

Penny Market, Brno

Zjištěny nevyhovující šarže ovoce a zeleniny z hlediska jakostních ukazatelů – paprika zeleninová, rajčata, ananas a nektarinky. Z hlediska označování bylo vše v pořádku. Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

 

 

Albert, Brno

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky z hlediska jakosti a označování.

 

Libor Chytil, Otrokovice

Kontrolou zjištěn česnek bez deklarované třídy jakosti, neodpovídající minimálním požadavkům. Další nedostatky se týkaly neoznačování komodit třídou jakosti a zemí původu. Nedostatky v označování byly v průběhu kontroly odstraněny.

 

Tesco, Brno

Při kontrole zjištěno uvádění do oběhu melounu vodního znečištěného zeminou a popraskaného. Ostatní šarže ovoce a zeleniny byly v pořádku. Zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

 

Zelný trh, Brno

Kontrolou bylo zjištěno: nevyhovující jakost melounů cukrových, hrušek, ananasu, manga, lilku a rajčat.

Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

Na brněnském Zelném trhu je kontrola prováděna průběžně, jen během letních prázdnin zde bylo provedeno 21 kontrol.

 

Lidl, České Budějovice

U ovoce a zeleniny byly uvedeny všechny povinné údaje. Jakost a hygiena rovněž bez závad.

 

Bořivoj Richter, České Budějovice

U květáku a ředkviček byla zjištěna hniloba. Zjištěné závady byly řešeny opatřeními k jejich odstranění.

 

Jednota, SD České Budějovice

U upravené chlazené zeleniny zjištěn výskyt plísně, zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

 

Globus, České Budějovice

Sortiment ovoce a zeleniny je přehledně uspořádán, označen a nabízen v požadované jakosti.

 

Tesco, Č. Budějovice a Bechyně

V době kontroly byla čerstvá zelenina a ovoce čerstvého vzhledu, bez povrchové vlhkosti a odpovídajícího značení, s výjimkou švestek v prodejně v Bechyni, kde byl zjištěn výskyt silně přezrálých a naplesnivělých plodů. Zjištěná závada byla řešena opatřením k jejímu odstranění.

 

PLUS – DISCOUNT Olomouc

Kontrolou byly zjištěny balené brambory konzumní ranné, které nevyhověly v požadavcích na jakost. Příslušné šarže byly ihned odstraněny z prodeje. Dále kapusta a zelí hlávkové, u kterých obal s uvedeným označením nebyl dostatečně viditelný pro spotřebitele. Během kontroly byly obě šarže doznačeny a uvolněny k uvádění zpět na trh. Dále bylo zkontrolováno 17 šarží ovoce a 26 šarží zeleniny, které splňovaly požadavky na jakost a bezpečnost potravin.

Lukáš Výmola – Ovoce a zelenina, Olomouc

Kontrolou byla zjištěna paprika zeleninová, která nevyhověla požadavkům na jakost a na označování. Dále 8 druhů čerstvého ovoce a zeleniny (nektarinky, pór, okurky, květák, hrušky, švestky a stolní hrozny révy vinné bílé a červené), které nevyhověly požadavkům na označování. Během kontroly byly potraviny doznačeny a uvolněny zpět k uvádění na trh.

HRUŠKA spol. s r.o, Olomouc

Kontrolou byl zjištěn česnek, cibule a lilek, které nevyhověly minimálním požadavkům na jakost, potraviny byly vyhodnoceny jako nevhodné k lidské spotřebě z důvodu kažení a nečerstvého vzhledu. Dále jablka, která nebyla označena údajem o odrůdě a zemí původu, během kontroly byla potravina doznačena a uvolněna zpět k uvádění na trh.

DELVITA, Olomouc

Kontrolou bylo zjištěno 26 šarží čerstvého ovoce, 49 šarží čerstvé zeleniny a 5 šarží konzumních brambor, které splňovaly požadavky na jakost. Dále nebalené čerstvé ovoce a zelenina (avokádo, nektarinky, pór, švestky, paprika žlutá, paprika červená, paprika zelená, lilek, mrkev a cukety), které nevyhověly požadavkům na označování. Během kontroly byly všechny šarže doznačeny a uvolněny k uvádění na trh. Dále balené BIO brambory konzumní rané, které označením uváděly spotřebitele v omyl – byly uvedeny pro spotřebitele dva rozdílné údaje o zemi původu potraviny. V průběhu kontroly kontrolovaná osoba výše uvedené šarže doznačila správným údajem.

BILLA, Olomouc

Kontrolou byla zjištěna feferonka červená, která byla vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě z důvodu kažení. Dále 38 šarží čerstvé zeleniny, 2 šarží brambor konzumních, 24 šarží čerstvého ovoce, 2 šarží čerstvé balené BIO zeleniny, 3 šarží čerstvého baleného BIO ovoce a 1 šarže balených BIO brambor konzumních, které v době kontroly splňovaly požadavky na jakost, označování a bezpečnost potravin. Dále 5 šarží zabaleného čerstvého ovoce a zeleniny (paprika zeleninová zelená, paprika zeleninová červená, stolní hrozny révy vinné červené, jablka a lilek), které byly označeny slevou 50% a nebyly označeny jakostní třídou a zemí původu, během kontroly byly potraviny doznačeny a uvolněny k uvádění zpět na trh.