Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) 12. 9. 2007

Vydáno: 12. 9. 2007
Autor: pospisilova

Rekordy poradenství SOS spotřebitelům přes internet a telefon

Sdružení obrany spotřebitelů zaznamenalo v uplynulých dnech v poradenské činnosti dva rekordy – za uplynulý měsíc zodpověděli poradci na 1100 dotazů v internetové poradně na www.spotrebitele.info a v pondělí 10. září se dovolalo na poradenskou linku 100 spotřebitelů. SOS provozuje poradenskou linku SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min) od léta 2002 a internetovou poradnu od roku 2003. Rady po internetu či v osobních poradnách poskytuje SOS zdarma.

 

Poradenská činnost patří k pilířům aktivit Sdružení obrany spotřebitelů ČR. SOS provozuje 17 osobních poraden po celé republice (viz přiložená mapka), od léta 2002 funguje poradenská linka SOS po telefonu 900 08 08 08 (tarif 8 Kč za minutu) a s rozvojem internetu roste zájem i o internetové poradenství.

„Jeho výrazný růst jsme zaznamenali v uplynulé roce, když naši poradci zvládli odpovědět po internetu 8 000 dotazů, z celkového počtu více než 34 000 otázek spotřebitelů, se kterými se na nás obrátili,“ zdůrazňuje Ivana Picková, mluvčí SOS. „Nárůst zájmu spotřebitelů o poradenství vůbec roste, už nyní se ukazuje, že ve srovnání s uplynulým rokem, kdy jsme zaznamenali nárůst o více než 100 procent, v letošním roce číslo opět vzroste,“ bilancuje čísla za osm měsíců letošního roku Picková.

Velký zájem mají spotřebitelé o poradenskou linku SOS po telefonu. „Byť je to jediná zpoplatněná forma poradenství, lidé využívají její operativnosti, když zavolají přímo z obchodu nebo nějaké provozovny a zjišťují, zda tvrzení prodávajícího jsou v souladu se zákonem nebo se ptají na svá práva v dané situaci,“ vysvětluje výhody linky tisková mluvčí SOS a dodává: „Poradci si naopak pochvalují, že i díky dílčímu zpoplatnění spotřebitelé mluví k věci a běžná rada trvá přibližně 3,5 minuty.“

Na placené lince SOS, která je v provozu s poradcem každý pracovní den od 8 do 17 hodin a v automatickém režimu mimo tyto hodiny, zodpověděli v loňském roce poradci více než 13 tisíc dotazů spotřebitelů a dá se předpokládat, že toto číslo bude v letošním roce opět překročené. Z celkové částky hovorného získává SOS menší část, která bohužel ani nepokrývá celkové náklady na provoz poradny. Ta je tak možná zejména díky podpoře od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Na webových stránkách www.spotrebitele.info najdou lidé nejen Poradnu, ale mají možnost získat informace o firmě, s níž například chtějí uzavřít smlouvu o provedení práce, cestovní kanceláři, s níž chtějí jet na zájezd, nebo o obchodníkovi, u kterého chtějí nakupovat atd. To vše najdou v databázi spotřebitelských zkušeností. Bez zadání vlastního dotazu se mohou spotřebitelé také podívat, jaké otázky jsou nejčastější a možná, že už tady najdou odpověď na svůj dotaz a nemusí čekat 10 dní na odpověď z poradny.

Server obsahuje řadu dalších informací, včetně možnosti získat výhodný členský balíček.

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.info

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.