Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů 4. 12. 2007

Vydáno: 4. 12. 2007
Autor: pospisilova

Zpráva z tiskové konference

Tisková konference SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
  
Test internetových obchodů 2007
 
Sdružení obrany spotřebitelů provedlo na přelomu října a listopadu tohoto roku další každoroční test obchodních podmínek internetových obchodů. Obliba nakupování přes internet u nás stále stoupá a pro vánoční nákupy jistě řada spotřebitelů využije ne jeden internetový obchod. Sdružení obrany spotřebitelů provádí již několik let průzkumy plnění informačních povinností internetovými obchody, neboť při tomto způsobu nakupování je spotřebitel odkázán zejména na informace poskytnuté obchodníkem. Pokud ale nejsou tyto informace správné či jsou neúplné, znamená to pro spotřebitele velké znevýhodnění – spotřebitel řídící se špatným poučením ze strany prodávajícího většinou nemůže v plné míře uplatnit svá práva, která mu ze zákona přísluší.
Důraz byl v letošním testu, podobně jako loni, kladen na zveřejnění informací podle § 13 zákona o ochraně spotřebitele, který ukládá prodávajícímu povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Dále bylo testováno plnění základních předběžných informačních povinností internetových obchodů ve vztahu ke spotřebiteli zejména v souladu s § 53 občanského zákoníku.
Testováno bylo celkem 100 internetových obchodů, které byly rozděleny do 10 kategorií podle odvětví (dětské potřeby, elektro, domácí potřeby, atd.). Bylo nastaveno pět kriterií, která se u každého obchodu testovala, jejich výběr byl proveden s ohledem na nejčastější problémy, se kterými se spotřebitelé u internetových obchodů setkávají a také s ohledem na důležitost poskytovaných informací.
 
Výsledky testu internetových obchodů:
 
·          Kriterium A řádné informace o totožnosti dodavatele splnilo 56% testovaných internetových obchodů.
·          Kriterium B správná informace o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu splnilo 81 % testovaných internetových obchodů.
·          Kriterium C – poskytnutí správných informací o uplatnění reklamace zboží, bez jakýchkoli omezujících podmínek splnilo 69 % testovaných internetových obchodů.
·          Kriterium D – poskytnutí informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou splnilo 9 % testovaných internetových obchodů.
·          Kriterium E nezpoplatnění vyřízení reklamace, zejména v případě jejího zamítnutí splnilo 78 % testovaných internetových obchodů.
 
 
Průměrný výsledek všech obchodů v letošním testu je 58,6 % splněných kriterií, tedy zhruba 3 splněná kriteria z 5 testovaných.
Ze 100 testovaných obchodů jsme nezaznamenali ani jeden, který by nesplnil žádné z kriterií. Všech 5 kriterií splnily však pouze 3 % testovaných internetových obchodů.
 
Letošní test ukázal vzrůstající tendenci ve správném informování spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, což lze hodnotit velmi pozitivně a ukázal také relativně dobré informování o možnosti uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace).
Problematickou pro obchodníky stále zůstává relativně nová povinnost informovat spotřebitele o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 OZ a dále poskytnutí informace o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci.
Závěrečnou zprávu letošního testu internetových obchodů s kompletními výsledky lze získat v novém SOS Magazínu č. 6
 
Srovnání výsledků testu internetových obchodů SOS s výsledky minulého roku:
rok
průměr
Kriterium B
Kriterium D
Kriterium E
2007
58,6%
81%
9%
78%
2006
63%
54%
10%
79%
            Kriterium A a C nelze s výsledky loňského testu srovnat, neboť se obsahově liší.
 
 
 
 
Akční nabídky úvěrů
 
Vánoce se kvapem blíží a své o tom ví většina obchodníků, protože jim toto období přináší nadstandardní zisky. My, zákazníci, vidíme Vánoce čím dál tím více z materiálního hlediska. A mnoho lidí měří svou úspěšnost právě objemem darů, kterými dokážou své blízké zahrnout. Takové uvažování je živnou půdou pro poskytovatele úvěrů. Nabídky k zadlužení k nám doléhají ze všech stran.
 
Čeští spotřebitelé se ochotně zadlužují a úvěry domácností rostou téměř o třetinu ročně. V období Vánoc je tento proces nejmarkantnější. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů z bankovní i nebankovní sféry stupňují svůj tlak na spotřebitele. Nabídka „akčních“ úvěrů a nákupů na splátky útočí odevšud. Reklamní prostředky úvěrových společností však bývají nevybíravé a mnohé jsou cíleny na slabá místa lidské psychiky.
SOS nadále prohlubuje své činnosti na finančním poli. Poslední naší aktivitou v tomto ohledu je vedení mezinárodního projektu srovnávání finančních produktů ze spotřebitelského hlediska. Společně s dalšími sedmi spotřebitelskými organizacemi z EU tvoříme zcela nový finanční server nabízející srovnávací tabulky a tematické články. Jeho spuštění je plánováno v půli příštího roku. Nehledě na zmíněný termín, pomocnou ruku ve světě financí nabízíme spotřebitelům nepřetržitě již několik let. Proto předvánoční chování finančních institucí nemůžeme nechat bez povšimnutí.
Radíme tedy, aby se spotřebitelé nenechali nakazit vánoční úvěrovou horečkou. Některé společnosti se snaží vzbudit dojem, že si nezasloužíte náklonnost svých blízkých, nejste-li schopni je nadstandardně obdarovat. Michal Kebort, finanční analytik SOS, k tomu podotýká: „Člověk by měl především myslet. Chvilková radost u vánočního stromku může vyjít pěkně draho. Jak se na vás budou dívat vaši blízcí, zatížíte-li rodinný rozpočet splátkami natolik, že po další roky vám zbude sotva na nákup základních potravin?“ Úvěry na spotřebu, kterými vánoční úvěry nejčastěji jsou, nelze zahrnout mezi investiční prostředky. Do budoucna vaše příjmy nezvýší, právě naopak.
SOS také nabádá spotřebitele, aby si svůj domácí rozpočet řádně plánovali s výhledem do delší budoucnosti. Pokud se již rozhodnou pro dluhové financování potřeb, musejí vybírat. Akční nabídky nejsou zdaleka tak výhodné, jak se zdá na první pohled. Takové akce mívají stanoveny striktní podmínky, za kterých je možné bonusů využít. „Vzali jste si úvěr bez navýšení? Přečtěte si pozorně smlouvu. Budete muset například vrátit celou částku jednorázově po půl roce. Jestliže tak neučiníte, začnete splácet včetně úroků. A ty nemusejí být zrovna nízké. U splátkových společností se RPSN běžně šplhá přes 25 %, ale dostanete se i na čtyřnásobek této sumy!“ dodává Kebort příklad z praxe.
Vstoupí-li navíc spotřebitel do vztahu s některým z nebankovních poskytovatelů úvěru, měl by zachovávat nutnou ostražitost. Nedávná zpráva České obchodní inspekce na toto téma naše tvrzení jen podporuje. Více než třetina smluv z nebankovní sféry odporuje svou konstrukcí zákonným normám. SOS doporučuje každou smlouvu důkladně prostudovat. Pokud spotřebitel některé pasáži nerozumí zcela nebo má pochybnosti o právní jakosti dokumentu, neměl by ho nikdy podepisovat! V takovém případě nechť se obrátí na osobní poradny SOS fungující ve všech krajích ČR či na naši poradenskou linku 900 08 08 08 (8 Kč/min). Využít může i elektronické poradny na webových stránkách www.spotrebitele.info
 
 
Regulace služeb veřejného zájmu z pohledu spotřebitelů
 
V uplynulých dvou letech (2005 – 2007) bylo SOS zapojeno do projektu nazvaného „Spotřebitelské organizace a služby veřejného zájmu“, jehož lídrem byla italská nadace FONDACA (Active citizenship foundation), a který byl financován Evropskou komisí (EK). Na projektu se včetně naší organizace podílelo 8 subjektů z Itálie, Velké Británie, Španělska, Kypru, Rumunska, Slovenska, Polska.
 
Cílem společného úsilí bylo zhodnocení úlohy, kompetencí  a reálného vlivu národních regulačních orgánů v oblastech, které nazýváme „služby poskytované ve veřejném zájmu“, a to konkrétně v oblasti energetiky, poštovních služeb, telekomunikací a v letectví.  Působení těchto státních úřadů mělo být nahlíženo především z pohledu spotřebitelů – část analýzy vycházelo ze společné databáze spotřebitelských stížností v daných sektorech (na co si spotřebitelé stěžují, jak reagují/nereagují státní instituce na jejich stížnosti, mají regulační úřady pravomoci řešit tyto stížnosti a jakými způsoby atd.), druhá část analýzy se zaměřila na hodnocení zákonného rámce národních regulátorů (tj. působnost, pravomoci, míra politického ovlivňování úřadů). Závěrečná hodnocení mají zahrnovat i doporučení typu „best practise“ (inspirace, jak dělat věci lépe), jakož i  návrhy na možné legislativní  změny, co se týče postavení a role národních regulátorů.  
 
V období listopadu 2007 až ledna 2008 budou probíhat dokončovací práce italského týmu na souhrnné zprávě k projektu vycházející z 8 zpráv národních a její výsledky budou prezentovány 30. – 31. ledna 2008 zástupcům Evropské komise i jiných evropských institucí  v Bruselu.
 
 
 
Kvalita ovoce a zeleniny se nelepší
Během letošního roku provedli pracovníci SIC SOS v několika krajích České republiky průzkum kvality ovoce a zeleniny prodávané jak vy hypermarketech, tak v menších prodejnách. Zjistili jak prohřešky v kvalitě nabízeného zboží, tak v informování zákazníků o jakosti a zemi původu.
 
Závady se objevovaly opakovaně, proto jsme se po druhém – letním – průzkumu rozhodli požádat o spolupráci SZPI, které jsme sdělili seznam adres, kde naši pracovníci našli nějaké závady. Následná kontrola SZPI potvrdila naše poznatky, dá se tedy předpokládat, že nabídka nekvalitní zeleniny a ovoce byla v těchto prodejnách pravidlem.
Nejlepší kvalita prodávaného ovoce a zeleniny byla v Jihočeském kraji, mnohem častěji se pracovníci SOS setkávali na Moravě, ale ani v Praze nebyla situace v pořádku. Velkým zklamáním byla situace na tržištích (Zelný trh v Brně), kde byly při každé návštěvě pracovníků SOS zjištěny nedostatky.
 
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
 
·          Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
·          Michal Kebort, finanční analytik SOS, kebort@spotrebitele.info, 776 110 262
·          Jan Šulc, právník SOS, sulc@spotrebitele.info
·          Naďa Šeráková, projektový manažer SOS, serakova@spotrebitele.info
 
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.