Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů  28. 12. 2007

Vydáno: 30. 12. 2007
Autor: berankova1

Nový bezplatný On-line kurz pro spotřebitele

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů nabízí zájemcům nový on-line kurz, který je dostupný na webu SOS www.spotrebitele.info. Kurz byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
Kurz poskytuje zájemcům základní přehled o problematice ochrany spotřebitele. Absolvent kurzu bude znát základní principy ochrany spotřebitele a svoje práva, což mu pomůže k jejich aktivnímu prosazování. „Stačí znám málo informací a spotřebitel si ušetří velké množství problémů,“ dodává právní poradce SOS Martin Rezek. 
 
Máte-li zájem vyzkoušet si bezplatný spotřebitelský on-line kurz, prosím, následujte odkaz: http://kurzy.spotrebitele.info .
 
Kurz je rozdělen do 9 lekcí, ve kterých je spotřebitel postupně seznamován se svými právy. Lekce jsou systematicky rozděleny podle oblastí problematiky ochrany spotřebitele a řeší nejčastější problémy, s nimiž se poradci SOS setkávají v osobních poradnách, v on-line poradně www.spotrebitele.info/poradna nebo na poradenské lince 900 08 08 08.
 
Na závěr každé lekce má spotřebitel možnost překontrolovat své nově nabyté znalosti v krátkém testu, jež bude ihned vyhodnocen. Každý spotřebitel, který úspěšně zodpoví alespoň 2 ze 3 otázek na konci každé lekce, se může považovat za spotřebitele znalého svých práv.
 
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
·  Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, založené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský portál www.spotrebitele.info, vydává časopis SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.