Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR 19. 1. 2007

Vydáno: 20. 1. 2007
Autor: pospisilova

Spotřebitelům nehrozí z našich sýrů žádné nebezpečí

U sýrů původem z ČR nehrozí podle výkonného ředitele Českomoravského svazu mlékárenského Michala Němce prakticky žádné nebezpečí onemocnění listeriózou. „Naše mlékárenské provozy prošly v minulých letech velkou modernizací, včetně vypracování a dodržování systému kritických bodů ve výrobě – HACCP a komplexních systému kontroly řady ISO. Výskyt listérií je proto velmi nepravděpodobný,“ zdůraznil ředitel. Kromě toho existuje potenciální riziko prakticky jen u sýrů vyráběných z nepasterizovaného mléka, jenže vyrábět sýry z nepasterizovaného mléka je v ČR ze zákona zakázáno.

Hygienici přitom upozorňují, že riziko listérií se týká především zrajících sýrů. Podle Němce ale disponují naše mlékárny, které takové sýry vyrábějí, vlastními laboratořemi nebo využívají laboratoří Státní veterinární správy. Ty jsou schopné případný výskyt nebezpečné bakterie zachytit. Tajemník mlékárenského svazu Milan Křivánek přitom již dříve uvedl, že listerie se také zásadně nevyskytují ve všech druzích přírodních sýrů zrajících uvnitř jejich hmoty, jako je Eidam, Gouda, Moravský blok či sýrů typu ementál a mimo nebezpečí jsou i všechny druhy čerstvých sýrů vyrobených z pasterovaného mléka a tavené sýry.

Podle mlékárenského svazu se kauza listerie zejména díky médiím zveličuje. „Například v roce 2005 bylo evidováno 33 000 záchytů salmonely a pouze 46 případů listerie,“ popisuje proporci rizika Němec. Výsledky kontrol provedených státními dozorovými orgány na přelomu loňského a letošního roku navíc podle mlékařů prokazují, že nebezpečí nepochází od zpracovatelů mléka. „Pokud byla někde listerie zachycena, bylo to především v lahůdkářských provozech,“ zdůrazňuje ředitel mlékárenského svazu.
Mgr. Zbyněk Boublík
Potravinářská komora ČR,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce
vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Počernická 96/272
Praha 10 – Malešice
108 03
Více informací: http://www.foodnet.cz