Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 8. 2. 2007

Vydáno: 8. 2. 2007
Autor: pospisilova

Ministr zemědělství schválil pravidla pro národní dotaceZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pravidla pro poskytování letošních národních dotací. Jeho podpisem vstoupily v platnost Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Celkově je na uvedené dotační tituly v rozpočtu ministerstva zemědělství vyčleněno 1,29 miliardy korun.
Také letos bude možné žádat o dotace hrazené z národních zdrojů na podporu včelařství, na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a nově i ve školkách. Pokračuje rovněž podpora restrukturalizace ovocných sadů a komplexní sklizně máku setého. Zvyšuje se sazba dotace na pěstování bylin pro energetické využití. Národní dotace se budou vyplácet také na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, na ozdravování polních a speciálních plodin. Mezi dotačními tituly je dále nákazový fond, odborné poradenství a vzdělání, podpora evropské integrace nevládních organizací. Letošní národní dotace pamatují také větším objemem financí na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Dotacemi se budou podporovat i mimoprodukční funkce rybníků.
Termíny pro příjem žádostí jsou stanovené podle jednotlivých dotačních titulů. Nejdříve je uzávěrka pro přijímání žádostí o podporu 20. března 2007, a to pro komplexní sklizeň máku setého a na šlechtění na vyšší odolnost proti škodlivým činitelům.
Kompletní znění Zásad je k dispozici na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz /Podpora z EU a národní dotace/ Národní dotace.
  
 
Táňa Králová,  tisková mluvčí MZe