Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 8. 1. 2007

Vydáno: 8. 1. 2007
Autor: pospisilova

Česká republika dostala přidáno přes 211 milionů korun na operační program zemědělství Zpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Zhruba 211 milionů korun navíc získá Česká republika na financování některých opatření z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Umožňuje to rozhodnutí Evropské komise z 27. prosince 2006, kterým se schvalují změny v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství České republiky 2004 – 2006.
Tímto rozhodnutím byly schváleny návrhy navýšení finančních prostředků v podopatření 1.1.1 a) Investice do zemědělského majetku – racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a dále v rámci podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření, 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny, 2.1.3. a) Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů – obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů a 2.1.3. b) Pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).
V pondělí 8. ledna 2007 zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách (www.mze.cz) schválené projekty ze seznamu tzv. odložených projektů.
Jde o 36 projektů v rámci podopatření 1.1.1. a) v celkové částce 109 936 792 Kč, o jeden projekt v podopatření 2.1.2 v částce 2 178 326 Kč, dále o 12 projektů v podopatření 2.1.3. a) v částce 57 225 750 Kč a 11 projektů v podopatření 2.1.3. b) v částce 42 121 170 Kč, které obdrží podporu díky  navýšení finančních prostředků.
Na tyto projekty bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci, které žadatelé obdrží při podpisu podmínek na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
 
Táňa Králová, tisková mluvčí MZe