Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 2. 4. 2007

Vydáno: 2. 4. 2007
Autor: pospisilova

Současné vedení MZe nemohlo arbitráži zabránitZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 Rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu Eastern Sugar v. Česká republika zakončuje několikaletou epizodu s rozdělením národní cukerné kvóty.
 
O rozdělení kvót se Česká republika snažila od roku 2000. Ministerstvo zemědělství, které bylo v době přidělování cukerných kvót pod vedením sociální demokracie, odmítalo jejich rozdělení na pěstitele a trvalo na tom, že držitelem těchto výrobních limitů musí být cukrovary.
 
První rozdělení kvót zrušil v únoru 2001 Ústavní soud pro nedostatečnou oporu v zákoně. Další systém rozdělených kvót opět z velké části zrušil Ústavní soud – v říjnu 2002. Potřetí Ústavní soud projednával stížnost na nespravedlivě rozdělenou národní kvótu, včetně její rezervy na začátku roku 2006. Podstatou celého sporu byl především princip, jestli bude národní kvóta rozdělena mezi cukrovary nebo mezi pěstitele cukrovky. Pokud by kvóty byly rozděleny na pěstitele, žádný z cukrovarů by si na rozdělení kvót nemohl stěžovat.
 
Eastern Sugar se rozhodl utrpěnou újmu žalovat u arbitrážního tribunálu a následně odejít z českého trhu. Současné vedení ministerstva již nemohlo těmto krokům nijak zabránit.
 
Arbitrážní tribunál uznal jen část stížnosti firmy Eastern Sugar, která žádala náhradu 109 milionů eur. Z této částky má Česká republika zaplatit pouze 30 procent.
 
 
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe