Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe a SZPI 4. 5. 2007

Vydáno: 4. 5. 2007
Autor: pospisilova

SZPI odhalila v oběhu vína s padělaným dokladem původuZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) dospěli v uplynulých týdnech k závažnému zjištění. Do oběhu byla ve velkém množství uváděna vína s padělaným dokladem o původu. Poškozeni tím byli především spotřebitelé, ale také poctiví vinaři, kteří těmto levným produktům nemohli konkurovat.
 
„Inspektoři SZPI uskutečnili od podzimu roku 2006 k dnešnímu dni přibližně 150 kontrol se zaměřením na původ vín. Při kontrolách zjistili, že byla ve velkém množství uváděna do oběhu vína, jejichž původ kontrolované osoby přímo doložily rozhodnutími o zatřídění, která SZPI na předmětná vína nikdy nevydala. Tato rozhodnutí o zatřídění vín jsou tedy považována za nepravé úřední listiny a na vína je následně pohlíženo jako na vína neznámého původu,“ potvrdil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Podle jeho slov z kontrol vyplývá, že se do oběhu dostalo více než 5 560 000 litrů vín neznámého původu (falešná rozhodnutí), nebo vín, jejichž původ nebyl kontrolovanou osobou dosud doložen. Inspektoři SZPI zakázali uvádět do oběhu 610 000 litrů vín, která byla deklarována jako tuzemská jakostní vína odrůdová a jakostní vína s přívlastkem.
 
Jakostní vína jsou chloubou každého vinaře a jejich výroba a prodej podléhají zvláštnímu režimu. Jestliže chce vinař prodávat jakostní vína, musí být tato vyrobena pouze z tuzemských hroznů. V případě jakostních vín s přívlastkem musí být u hroznů použitých pro výrobu vína úředně ověřen mimo jiné původ, cukernatost, množství a odrůda. Vinař je musí před uváděním do oběhu nechat tzv. zatřídit, což v praxi představuje odběr vzorků inspektory SZPI, provedení laboratorních analýz a senzorické posouzení kvality předmětných vín. Celý proces probíhá v režimu správního řádu a výsledkem je rozhodnutí o zatřídění vín vydané SZPI.
„SZPI disponuje velmi přesnou databází vín, která prošla procesem zatřiďování. U každého rozhodnutí o zatřídění vína vydaného SZPI, které je při kontrole předloženo, můžeme díky tomu objektivně posoudit, zda je rozhodnutí skutečně pravou úřední listinou či nikoli,“ uvedl ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta.
 
O skutečném původu vín, které byly při kontrole shledány jako vína neznámého původu, lze jen spekulovat. S nejvyšší pravděpodobností to nejsou tuzemská vína. Inspektoři tak usuzují mimo jiné na základě celkového množství těchto vín. Ta byla obchodována překupnickými společnostmi v ceně, která nemůže odpovídat ceně tuzemského vína vyrobeného z kvalitních tuzemských hroznů. Nákupní cena jednoho litru tohoto vína byla kolem 15 Kč, zatímco přibližná cena 1 litru tuzemského vína se pohybuje kolem 25 Kč. Společnosti, které tato vína finalizovaly, pak měly obrovskou výhodu při obchodování. Poctiví vinaři, kteří vyrábějí kvalitní tuzemská jakostní vína, pak nemohli konkurovat těmto produktům.
„Uvádění vín neznámého původu do oběhu je vysoce společensky nebezpečné. Oklamán je i spotřebitel, který si zaplatil za kvalitní produkt českých a moravských vinařů. Vína, která se „tváří“ jako vína tuzemská, pak navíc svou nákupní i prodejní cenou přímo devalvují cenu tuzemského vína a v konečném důsledku ohrožují i výkupní cenu tuzemských hroznů,“ upozornil ministr Gandalovič.
 
Při kontrolách bylo zjištěno, že vína byla původně nakoupena od společnosti EURO-RING Praha s.r.o., z menší části pak od společnosti FORMULA CROSS s.r.o. Společnosti EURO-RING Praha s.r.o. a FORMULA CROSS s.r.o. se dosud nepodařilo zkontrolovat. Na uvedených adresách se totiž sídla uvedených společností, dle tvrzení majitelů nemovitostí, nikdy nenacházela.
SZPI podala kvůli podezření na padělání a pozměňování veřejné listiny Policii ČR trestní oznámení.
S kontrolovanými osobami budou zahájena správní řízení, v rámci kterých mohou být uloženy velmi citelné pokuty až do výše 5 miliónů korun.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe