Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 8. 6. 2007

Vydáno: 8. 6. 2007
Autor: pospisilova

Desatero pro zemědělské bioplynové staniceZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Výstavba zemědělských bioplynových stanic patří mezi první investice, pro které se otevírá podpora z nového Programu rozvoje venkova. Zájemci budou moci projekty a žádosti o dotace předkládat již v první kole, zahájeném 9. července letošního roku.
 
„Zkušenosti z Německa a Rakouska nám potvrzují, že bioplynové stanice jsou pro zemědělce i venkov v mnoha směrech přínosem. Pro zemědělce jsou zdrojem nových a stabilních příjmů za ekologickou energii, na venkově vytvářejí nová pracovní místa a přispívají k ochraně životního prostředí,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Také čeští zemědělci se o tento nový směr činnosti značně zajímají. „Bioplynové stanice představují jednu z mála možností, kdy zemědělec svou produkci – v tomto případě elektrickou energii a teplo – prodává přímo konečnému odběrateli. Navíc u elektřiny má státem dlouhodobě garantovanou minimální cenu,“ zdůraznil ministr Gandalovič.
Na výstavbu či modernizaci zemědělských bioplynových stanic mohou zájemci využít dotací, které v letech 2007 – 2013 nabízí Program rozvoje venkova ČR, financovaný Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova za přispění z národních zdrojů. Podporu lze čerpat ze dvou opatření z osy III, a to jednak na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, spouštěné v prvním kole, a jednak na zakládání podniků a jejich rozvoj, kde se příjem žádostí předpokládá na podzim. Celkem je na bioplynové stanice ročně k dispozici přibližně 480 milionů korun.
„Protože jde o nemalé investice, každý by měl předem důkladně zvážit všechny aspekty. Především to, zda bude provoz ekonomicky udržitelný. Vydali jsme proto Desatero bioplynových stanic, které připomíná zásady efektivní výstavby a úspěšného provozu těchto zařízení,“ oznámil ministr Petr Gandalovič. Jak upřesnil, v první řadě jde především o precizní přípravu projektů, zajištění dostatku kvalitních vstupních surovin, výběr spolehlivé a ověřené technologie či pečlivé posouzení investičních a provozních nákladů.
V Desateru bioplynových stanic, připraveném ve spolupráci se sdružením CZ Biom, jsou také příklady některých osvědčených zařízení v zahraničí. Publikace je zveřejněna na webové stránce ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD a v ní pod označením nejčastější dotazy). V tištěné podobě je v omezeném množství na ministerstvu zemědělství a bude také k dispozici na zemědělských agenturách a regionálních pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe