Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 8. 11. 2007

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v roce 2008

Ministerstvo zemědělství ČR klade důraz na kvalitní prezentaci resortu v rámci mezinárodních výstav a veletrhů nejen v České republice, ale i v zahraničí. V roce 2008 se představí na celkem dvanácti akcích.

 

Jednotlivé výstavy a veletrhy byly vybrány s ohledem na to, aby byla posílena proexportní politika Ministerstva zemědělství a zároveň byla umožněna  účast významných výrobních a obchodních firem agrárního i potravinářského sektoru. Zaměření zahraničního marketingu MZe vychází zejména z obchodně-politických zájmů ČR v agrárním sektoru a z cílů agrární diplomacie. Podstatným hlediskem je zájem firem, svazů a organizací z potravinářského a zemědělského sektoru, který je zjišťován prostřednictvím konzultací a ankety zkoumající zájem firem o prezentaci na konkrétních mezinárodních veletrzích  a výstavách. Důležitým východiskem je také vyhodnocení poptávek po českých produktech v daných teritoriích.

 

Oproti předcházejícímu období se částečně změnil výběr zahraničních akcí neboť záměrem je postihnout nové trendy v oblasti obchodování s agrárními a potravinářskými komoditami  nejen v oblastech „tradičního zemědělství“, ale také například v oblasti biopotravin.

 

Na uvedené zahraniční akce se bude vztahovat podpora vyplývající z dotačního titulu 9H, který je upraven „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008“. Ty mají být schváleny a vejít v platnost na začátku roku 2008. Předmětem dotačního programu 9H „Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“ je částečná úhrada výstavní plochy bez vybavení do 50% nákladů na plochu, maximálně však do výše 100 tis. Kč na žadatele. Může jím být subjekt kategorie mikropodniku, malého a středního podniku působící v rezortu zemědělství v České republice,  který zaměstnává méně než 250 osob, jehož roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR a jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43. mil. EUR.

Dotace jsou vypláceny zpětně po akci na základě vyplněné žádosti a dokladů prokazující zaplacení nákladů na předmět dotace, které žadatel předá Zemědělské agentuře v místě sídla firmy. Podpora je dle Pravidel EK pro poskytování státní podpory vyplácena počínaje Zásadami pro rok 2007 pouze při první účasti na daném veletrhu či výstavě.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

 

 

Zahraniční veletrhy a výstavy:

1. Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo  18. – 27. ledna 2008 – mezinárodní potravinářská, zemědělská a zahradnická výstava

2. Biofach, Norimberk, Německo, 21. – 24. února 2008 – nejvýznamnější mezinárodní veletrh v oblasti bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě

3. Agrokomplex, Nitra, Slovensko, 16. – 20. srpna 2008 – největší zemědělský veletrh na Slovensku

4. RIGA FOOD, Riga, Lotyšsko, 3. – 6. září 2008 – mezinárodní potravinářský veletrh nejvýznamnější svého druhu v pobaltských státech zahrnující potravinářské technologie a obalovou techniku

5. SIAL, Paříž, Francie, 19. – 23. října 2008 – spolu s veletrhem ANUGA je nejvýznamnějším potravinářským veletrhem v Evropě určeným pouze pro odbornou veřejnost

6. FOODAPEST, Budapešť, Maďarsko, listopad 2008 – mezinárodní veletrh potravin, nápojů a potravinářských technologií

 

Tuzemské veletrhy a výstavy:

1. SALIMA, Brno, 4. – 7. března 2008 mezinárodní potravinářský veletrh

2. Zemědělec 2008, Jaro s koňmi, Lysá nad Labem, 19. – 23. března 2008,  národní   zemědělská výstava, přehlídka mechanizace, zpracování výpěstků a ekologie, přehlídka   chovu koní

3. TECHAGRO, SILVA REGINA, Brno, 6. – 10. dubna 2008, mezinárodní veletrh zemědělské techniky, lesnictví a myslivost,   

4. Víno, destiláty, Praha-Holešovice, 14. – 16. května 2008, mezinárodní veletrh nápojů       a  gastronomie

5. Země živitelka, České Budějovice, 21. – 26. srpna 2008, mezinárodní agrosalon

6. Zahrada Čech, Litoměřice, 17. – 27. září 2008, národní zahradnický veletrh