Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 7. 5. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 7. 5. 2007

Vydáno: 9.5.2007
Tisk článku
Česká republika nesouhlasí s nejnovějším návrhem Evropské komise na další reformu trhu s cukremZpráva tiskové mluvčí T. Králové
Dosavadní vývoj reformy trhu s cukrem v Evropské unii je značně neuspokojivý. Řada členských států dosud nepřistoupila k omezení své produkce cukru a tím nijak nepřispěla k nezbytné restrukturalizaci tohoto odvětví, které se potýká stále s velkými přebytky a stojí navíc před nutností postupně se otevřít konkurenci levnějšího třtinového cukru ze třetích zemí. S novým návrhem změn na trhu s cukrem, který dnes v Bruselu představila evropská komisařka pro zemědělství Marian Fischerová-Boelová však první náměstek českého ministra zemědělství Ivo Hlaváč vyslovil jasný nesouhlas.
Evropská komise navrhuje v prvé řadě přímý vstup pěstitelů cukrové řepy do restrukturalizačního procesu cukrovarnického odvětví. Pěstitelé by mohli sami žádat o restrukturalizační podporu s podmínkou, že se vzdají práv na dodání cukrové řepy cukrovaru, se kterým mají uzavřenou smlouvu. Komise navrhuje snížit jednotlivé národní kvóty tímto způsobem maximálně o 10 %.
„Česká republika nepovažuje za vhodné návrhy na přímý vstup pěstitelů řepy do restrukturalizačního procesu. Tyto změny jsou nevhodným zásahem do vazeb pěstitel – cukrovar, které jsou v České republice zcela odlišné vlivem historického vývoje posledních 40 let oproti státům západní Evropy. Navíc neřeší celkovou aktuální potřebu odevzdání kvót cukru  ve výši cca 4 miliónů tun, neboť navrhovaným postupem snížení o  deset procent by se stáhlo maximálně 1,6 miliónu tun kvóty“ uvedl k návrhům Komise náměstek Ivo Hlaváč, který se jednání Rady ministrů zemědělství zúčastnil.
Komise dále navrhuje stanovit pevný podíl 10 % z restrukturalizační podpory poskytovaný pěstitelům řepy a smluvním poskytovatelům strojů a k tomu navíc, aby pěstitelé obdrželi zpětně dodatečných 237,5 Eur za tunu odřeknuté kvóty.
„Nemůžeme podpořit ani navrhované vracení prostředků pomocí doplatků již restrukturalizovaným subjektům. Ve svém důsledku je to možnost zpětné finanční kompenzace i ekonomicky silných a ziskových zpracovatelských subjektů, které se z různých důvodů rozhodly k odevzdání kvóty. Znamená to popření toho, co Evropská komise deklarovala během jednání o reformě, tedy že restrukturalizace neslouží k vytváření zisků pro společnosti, ale k úhradě nákladů, které podnikům vzniknou v důsledku uzavírání nekonkurenceschopných provozů“, vysvětlil dále český postoj náměstek Hlaváč.
 
K předloženým návrhům komisařky Fischerové-Boelové Ivo Hlaváč dále řekl: „Česká republika je i nadále pro reformu, avšak pouze takovou, která zachová produkci cukru v ekonomicky konkurenceschopných regionech EU, mezi které ČR patří, při ceně cukru blízké cenám světovým. Takový cíl je i v zájmu spotřebitelů“.
 
Ministrzemědělství Petr Gandalovič se k návrhu komisařky vyjádřil taktéž odmítavě: „Pokud Evropská komise nemá v úmyslu upustit od ryze administrativního způsobu řízení reformy, Česká republika bude prosazovat co nejrychlejší zrušení kvót cukru s maximální možnou liberalizací cukerného trhu se zachováním přiměřené celní ochrany vůči dovozům. Je třeba, aby Evropská unie vzala na vědomí, že cukrovarnictví v České republice již zásadní restrukturalizací prošlo a nyní je řada na členských státech, které dosud neodevzdaly ani tunu své kvóty“,  uzavřel ministr zemědělství.
 
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021