Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 7. 5. 2007

Vydáno: 8. 5. 2007
Autor: pospisilova

Česká republika bude rozporovat sankce Evropské komise za údajné nadlimitní zásobyZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Dnes bylo na Ministerstvo zemědělství doručeno faxem rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. května 2007 o stanovení nadbytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením nových členských států do EU v roce 2004. Česká republika bude toto rozhodnutí rozporovat.
Rozhodnutí stanovuje finanční částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Společenství Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem. Pro ČR celková částka 12 287 tis. Eur zůstává nezměněna oproti poslednímu návrhu Komise ze 4. dubna 2007. Tehdy Evropská komise naposledy přistoupila na snížení finančního penále z původních téměř 16 milionů Eur.
První ze čtyř splátek má být uhrazena do konce července 2007, další pak v ročních intervalech do roku 2010. K rozhodnutí Komise ministr zemědělství Petr Gandalovič uvedl: „Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem financí připravuje pro jednání vlády materiál s cílem nalézt prostředky pro první splátku s tím, že Česká republika bude toto rozhodnutí v plném rozsahu rozporovat u Evropského soudního dvora“.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe